Ви тут:

Заявка-пропозиція щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Сєвєродонецька на  вкладних (депозитних) рахунках банку

09-02-2017
Категорія: 

Відповідно до вимог п.8 ст. 16. Бюджетного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», згідно з рішенням Сєвєродонецької міської ради від 26.01.2017 року №1201 «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних ( депозитних) рахунках у банках», відповідно до рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 17.01.2017 року за №13 «Про затвердження проведення конкурсу з відбору банків для  розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банку» оголошується проведення конкурсу серед банків  щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на  вкладних (депозитних рахунках)  банку на наступних умовах:

1.  У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м.Сєвєродонецьку (далі –  банки), за таких умов:

  - держава  прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;    

  - протягом 12 останніх місяців Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступнем ризику та    призначення     тимчасової адміністрації.

2.  Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів  міського бюджету згідно з рішенням Комісії здійснюється в обсязі не більшому, ніж сума фактично вільних коштів загального та/або спеціального фонду міського бюджету. 

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, такі документи:          

      4.1.  заяву на участь у конкурсі;

      4.2.  довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку – претендента під час

  проведення конкурсу;

      4.3.  Засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претендента;

      - статуту банку;   

      - положення про філію (відділення) банку;

      - банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення  банківських та інших операцій;

      - витяг з реєстру про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

      - свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

      - довідку з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),  виданої  банку управлінням статистики;

      - довідку управління статистики про включення філії банку до ЄДРПОУ.

     4.4. Довідку банку про відсутність застосування до банку Національним банком України протягом 12 останніх місяців заходів впливу, таких як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних.

     4.5. Інформацію про дотримання банком нормативу резервування  протягом 6 місяців.

     4.6. Баланс на останню звітну дату банку-претендента.

     4.7.  Конкурсну  пропозицію, суттєвими умовами якої є:

        - річна  процентна ставка з вкладу депозиту;

        - порядок зміни річної процентної ставки;

        - порядок повернення до міського бюджету коштів з депозитного рахунку;

        - незнижувального залишку на депозитному рахунку;

        - умови сплати відсотків та періодичність сплати.

Інформація та дані, передбачені у п.4.1-4.6, повинні бути підтверджені територіальними управліннями Національного банку України, що здійснює нагляд за його діяльністю, в письмовому вигляді.

Банк-претендент подає документи в конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється у чотирьох місцях  печаткою банку.

5. Обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком є:

    можливість постійного поповнення вкладу;

    права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його  частини  на першу вимогу   вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

    заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку;

    у разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, яз яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладу (депозитку) або процентів на вклад (депозит). Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.    

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише в межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.  

7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення  тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою КМУ від 12.01.2011 N 6. 

8. Критеріями при визначенні  банку - переможця є:

    розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

    термін повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління Сєвєродонецької міської ради;

    розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність;

    строки перерахування до міського бюджету відсотків за вкладом;

    можливість вільного поповнення або зняття частини вкладу (депозиту) без втрати відсотків.

9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 12-00 год. "20" лютого  2017 року за адресою:

м. Сєвєродонецьк,бульвар Дружби народів, 32, фінансове управління Сєвєродонецької міської ради, каб.№ 92.

Контактний телефон 4-41-31 (Багрінцева М.І.)

11. Розкриття пропозицій відбудеться "20" лютого 2017 року  о 14-00 годині  за   адресою:

м. Сєвєродонецьк, бул.Дружби народів 32, на засіданні конкурсної комісії в закритому режимі.

12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

13. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

16. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючі критерії, зазначені в п.8 умов проведення конкурсу. 

18.Договір банківського вкладу (депозиту) з переможцем конкурсу повинен бути укладений не пізніше, ніж протягом 10  робочих днів після підписання протоколу про визначення переможця конкурсу. Договір  укладається строком до 20 грудня 2017 року.

18.У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим управлінням Сєвєродонецької міської ради договору банківського вкладу ( депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

  М.І.Багрінцева, начальник фінансового управління Сєвєродонецької міської ради,  Голова  конкурсної комісії з відбору банків  для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних)  рахунках банку

Рейтинг: 
5
Средняя: 5 (1 оценка)