Ви тут:

Правила використання матеріалів сайту Сєвєродонецької міської ради

Вступ

Правила використання матеріалів сайту Сєвєродонецької міської ради (https://sed-rada.gov.ua/) (далі Правила) розроблені відповідно до ст. 51, 52, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6, 7 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про авторське право й суміжні права», «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади»від 29 серпня 2002 р. № 1302, рішенням п’ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 21.05.2016 № 580 «Про затвердження Положення про офіційний веб-сайт Сєвєродонецької міської ради», з метою проведення політики прозорості та відкритості у роботі органів місцевого самоврядування, захисту авторськихі суміжних прав,а також для підвищення оперативності надання і оприлюднення інформації.

1. Загальні положення

1.1. Ці правила визначають порядок та умови використання інформаційних, новинних та інших матеріалів, розміщених на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради https://sed-rada.gov.ua/ (далі – Сайт).

1.2. Будь-які матеріали, розміщені на Сайті без зазначення автора чи іншого правовласника, є власністю Сєвєродонецької територіальної громади і можуть вільно використовуватися за дотримання нижче наведених умов.

1.3. Використання матеріалів, розміщених на Сайті, авторами чи іншими правовласниками яких не є органи чи посадові особи Сєвєродонецької міської ради, допускається з дозволу таких авторів чи правовласників, якщо така умова зазначена в розміщеному на сайті матеріалі.

1.4. Ці Правила поширюються на будь-яких фізичних та юридичних осіб.

2. Використання матеріалів. Види використання

2.1. Під використанням матеріалів Сайту розуміється копіювання, збереження, розміщення в друкованих, електронних чи Інтернет ЗМІ, цитування, повідомлення, відтворення, публічний показ, переклад з української на інші мови, інші способи використання, передбачені чинним законодавством України.

2.2. У разі використання матеріалів, розміщених на Сайті, права на які належать третім особам (іншим правовласникам), користувачі зобов'язані звертатися до таких правовласників, якщо така вимога зазначена на Сайті.

2.3. Використання інших матеріалів Сайту, окрім зазначених у пункті 2.2. без посилання на офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради (https://sed-rada.gov.ua/)» не допускається.

3. Обов'язки користувачів при використанні матеріалів Сайту

3.1. Передрук (розміщення, трансляція, показ) усього матеріалу, розміщеного на Сайті,  чи його частини, допускається без зміни чи спотворення змісту матеріалу чи його частини.

3.2. При відтворені матеріалу у перекладі крім посилання на джерело має бути зазначено прізвище чи назва перекладача після слів «Переклад».

3.3. Порядок посилання на Сайт при використанні матеріалів відповідно до пункту 2. Правил

3.3.1. При передруку в друкованих виданнях в повному обсязі чи у вигляді цитати (фрагмента тощо) посилання має бути указано у вигляді Офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради (https://sed-rada.gov.ua/);

3.3.2. При відтворені в Інтернет-виданнях текстових чи графічних матеріалів чи їх врагментів, фотографій, відеофільмів тощо матеріал, що використовується, має містити гіперпосилання на Офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради (https://sed-rada.gov.ua/), яке переводить Користувача на конкретну сторінку Сайту, з якою запозичений матеріал

3.3.3. При відтворені аудіо-запису чи відео, розміщеного на Сайті, в повному обсязі чи частково, перед трансляцією має бути зазначено дикторським текстом чи написом, що запис отримано з офіційного сайту Сєвєродонецької міської ради. На відео має зберігатися герб міста Сєвєродонецька у правому нижньому куті, який свідчить про належність відео Сєвєродонецькій територіальній громаді.

4. Врегулювання претензій

4.1. Матеріали, права на які належать третім особам, розміщуються на Сайті з дозволу правовласника, отриманого Сєвєродонецькою міською радою передбаченим законодавством способом, або якщо таке використання не заборонено правовласником, з обов'язковим зазначенням імені чи найменування автора чи правовласника, і джерела запозичення.

4.2. У випадку, якщо в позначенні авторства матеріалів відповідно до п.4.1. цих Правил міститься помилка, або у разі використання матеріалу з порушенням прав третіх осіб, або в інших спірних випадках використання об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті, застосовується наступна схема врегулювання претензій третіх осіб до Сєвєродонецької міської ради:

4.2.1. На адресу Сєвєродонецької міської ради електронною поштою на e-mail:ispolkom [at] sed-rada [dot] gov [dot] ua направляється претензія, яка містить інформацію про об'єкт інтелектуальної власності, права на який належать заявнику та який використовується незаконно за допомогою Сайту або з порушенням правил використання, або іншим чином права заявника як власника виключного права на об'єкт інтелектуальної власності, розміщений на Сайті, з додатком скан-копій документів, що підтверджують правомочність заявника, дані про правовласників і копія довіреності на дії від імені правовласника, якщо особа, що направляє претензію, не є керівником компанії правовласника або безпосередньо фізичною особою - правовласником. У претензії також вказується адреса сторінки Сайту, яка містить дані, що порушують права, і викладається повний опис суті порушення прав. Заявник також зобов'язується протягом одного дня з дати направлення претензії за допомогою електронної пошти, направити претензію на адресу Сєвєродонецької міської ради в письмовому вигляді за адресою:бульвар Дружби Народів, 32, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., 93400, Україна.

4.2.2. Сєвєродонецька міська рада зобов'язується розглянути належно оформлену претензію у строк не більше 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії в письмовому вигляді. Сєвєродонецька міська рада зобов'язується повідомити заявника про результати розгляду його заяви (претензії) за допомогою відправки листа електронною поштою на адресу, вказану заявником, а також направити відповідь у письмовому вигляді на адресу, вказану заявником (в разі не зазначення такої адреси відправки, зобов'язання з надання письмової відповіді на претензію з Сєвєродонецької міської ради знімається). В тому числі, Сєвєродонецька міська рада має право запросити додаткові документи, свідчення, дані, що підтверджують законність пропонованої претензії. У разі визнання претензії правомірною, Сєвєродонецька міська рада прийме всі можливі заходи, необхідні для припинення порушення прав заявника та врегулювання претензії.

4.2.3. Сєвєродонецька міська радав будь-якому випадку вживає всі можливі заходи до якнайшвидшого задоволенню обґрунтованих претензій третіх осіб і прагне до максимально швидкого врегулювання всіх спірних питань.

5. Інші умови

5.1. Сєвєродонецька міська рада залишає за собою право змінювати ці Правила в односторонньому порядку в будь-який час без повідомлення користувачів. Будь-які зміни будуть розміщені на Сайті Сєвєродонецької міської ради (https://sed-rada.gov.ua/). Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

5.2. У разі Порушення будь-якого пункту цих правил, Сєвєродонецька міська рада залишає за собою право захищати свої права та інтереси будь-яким встановленим законодавством України шляхом.

5.3. З усіх питань використання матеріалів Сайту Користувачі можуть звертатися до Сєвєродонецької міської ради по електронній пошті ispolkom [at] sed-rada [dot] gov [dot] ua

5.4. В питаннях, що не врегульовано цими Правилами, сторони керуються положеннями Законодавства України.

 

Керуючий справами виконкому                    Ю. Журба

 

РІШЕННЯ №  1092: "Про затвердження Правил використання матеріалів сайту Сєвєродонецької міської ради"