Ви тут:

ЛУГАНСЬКЕ  ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ІНФОРМУЄ

09-02-2017
Категорія: 

Фонд соціального захисту інвалідів

ЛУГАНСЬКЕ  ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ІНФОРМУЄ

про перелік державних соціальних програм соціального захисту інвалідів, що реалізовуються коштом Фонду соціального захисту інвалідів.

До уваги осіб з інвалідністю, в т.ч. з числа учасників АТО.

ДЕРЖАВНА   ДОПОМОГА 

ГРОМАДЯНАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ  ЗА  РАХУНОК КОШТІВ  ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Назва державної допомоги

Призначення

Отримувач

Розмір допомоги 

Фізкультурно-спортивна реабілітація

Створення  умов  для  занять  фізичною 

культурою і спортом 

 

Луганський регіональний центр з фізичної культури та спорту «Інваспорт» для проведення заходів фізично-спортивної реабілітації

Фактична вартість курсу фізкультурно-спортивної реабілітації

Професійне навчання (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка

 

Оплата за навчання у  навчальних закладах, центрах професійної 

реабілітації  інвалідів  для  здобуття  професії  за  направленням 

державної служби зайнятості;

 

Інваліди,  які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як  безробітні та відповідно  до  законодавства  не  мають  права  на  отримання допомоги по безробіттю; 

Фактична вартість навчання

Передплата одного друкованого 

періодичного видання на рік

 

Одне видання на одного інваліда  (сім'ю  інваліда), засновником      якого  є  всеукраїнська  громадська 

організація інвалідів.

Інвалід, який звернувся з заявою до відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Фактична вартість одного видання на рік.

Здобуття професії за рахунок навчання у освітніх закладах України, які мають ліцензію на надання освітніх послуг. 

Відшкодування навчальному закладу  витрат з навчання  та проживання  інваліда у гуртожитку.

Інвалід, якому індівідуальною програмою реабілітації визначено професійну навчання та професійну реабілітацію.

Фактична вартість навчання та проживання у гуртожитку навчального закладу.

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами

 

Оплата протезно-ортопедичним підприємствам вартості  технічних
засобів  реабілітації  підвищеної
складності

Інвалід, який підпадає під забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності

Фактична вартість виготовлення засобу реабілітації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До уваги роботодавців Луганської області

 Механізми заохочення роботодавців до створення робочих місць

 для працевлаштування осіб з інвалідністю

Назва державної допомоги

Призначення

Отримувач

Розмір допомоги 

Безвідсоткова цільова позика (Строк повернення до 3-х років) Постанова КМУ №70 від 31.01.2007р.

Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Робоче місце не може бути скорочено протягом 3-х років з дати завершення виконання умов договору про надання позики.  

Роботодавці(підприємства, установи, організації, фізичні особи), які виконали норматив працевлаштування інвалідів  або сплатили адміністративно-господарську санкцію.

Визначає відділення Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань. Обов’язкова наявність ліквідної  застави  Строк повернення до 3-х років

Поворотна та безповоротна фінансова допомога для підприємств заснованих громадськими організаціями інвалідів

 

Постанова КМУ №70 від 31.01.2007р.

Технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів;            Створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих та технічних умов;                          Технічне переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць. Робоче місце не може бути скорочено протягом 3-х років з дати завершення виконання умов договору про надання

допомоги.  

Роботодавці, які виконали норматив працевлаштування інвалідів та у році звернення не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямкові використання коштів 

Визначає відділення Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань.

Дотація на покриття витрат роботодавця на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Постанова КМУ №1836 від 27.12.2006р.

Створення  додаткових (або пристосування існуючих) спеціальних робочих місць  для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості. Трудовий договір з інвалідом не може бути розірвано з ініціативи роботодавця протягом 2-х років з дня працевлаштування 

Роботодавці, які зареєстровані у відділенні Фонду , виконали норматив працевлаштування інвалідів (сплатили адміністративно-господарську санкцію), не скорочували протягом останнього року кількість працюючих інвалідів більше ніж на 10%

Розмір дотації не більше 40 мінімальних зарплат (на пристосування основного і додаткового устаткування)

не більше 100 мінімальних зарплат (створення нового робочого місця)

Компенсація фактичних витрат єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Постанова КМУ 
від 15.04.2013 р. № 347)

Стимулювання працевлаштування громадян з інвалідністю, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

Роботодавці, які працевлаштували на нове робоче місце інваліда, якому надано статус безробітного, і якому не призначається допомога по безробіттю, за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на 2роки

У розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, протягом одного року з дня працевлаштування особи

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 70 від 31.01.2007;

3.  Постанова Кабінету Міністрів України « Про реалізацію статті 18-1 Закону України

 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 1836 від 27.12.2006;

4.  Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно- господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затверджена наказом  Міністерства  соціальної політики України № 270 від 06.09.2010.

5. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” від 15 квітня 2013 р. № 347 

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів:

Фактична адреса:

93011, м. Рубіжне,

вул. 30 років Перемоги, 5

Телефони для довідок:

(06453) 7-35-43

Рейтинг: 
Голосов пока нет