Пропозиції головних розпорядників з видатків бюджету розвитку