Інформація для співвласників будинків щодо прав і обов’язків згідно Договору на надання послуг з управління багатоквартирного будинку

10-07-2018

Співвласники будинку зобов’язані.

 1. передати протягом місяця після укладення цього договору об'єкт в управління та необхідну достовірну документацію в повному обсязі, що мається з оформленим актом прийняття-передачі об'єкта в управління. Акт приймання-передачі є невід’ємною частиною цього договору;
 2. письмово попередити управителя про те, що об'єкт обтяжений заставою (у разі коли в управління передається заставлений об'єкт) та (або) сервітутом;
 3. своєчасно та у повному оплачувати послуги з управління багатоквартирним будинком;
 4. не втручатися у фінансову та господарську діяльність, що провадиться Управителем;
 5. приймати участь в капітальних ремонтах та реконструкціях об’єкту управління;
 6. своєчасно інформувати Управителя про несправності будівельних конструкцій і в інженерних мережах будинку чи приміщень;
 7. дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки, та санітарних норм;
 8. забезпечувати доступ до мережі, арматури, розподільних систем, у тому числі якщо вони замуровані, закладені чи закриті, представникам Управителя за наявності у них відповідного посвідчення:

- для ліквідації аварії – цілодобово;

- для встановлення чи заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 1. у разі несвоєчасної сплати платежів за послуги, сплачувати пеню у розмірі встановленому актами цивільного законодавства України та законодавства у сфері житлово-комунальних послуг;
 2. проводити за власні кошти ремонт квартири;
 3. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з власної вини;
 4. дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав і інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 5. своєчасно проводити підготовку квартири та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 6. після втрати права на пільгу сповістити про це Управителя у десятиденний строк;
 7. у разі виникнення претензій стосовно надання послуг за цим Договором, направляти їх у письмовому виді у строк не більше 10 днів з дня їх виникнення;
 8. пропозиції до зміни договору направляти у письмовому виді за один місяць до дати внесення змін разом із примірником протоколу загальних зборів співвласників будинку, оформленим згідно вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Співвласники будинку мають право:

 1. вимагати повернення майна об'єкта після закінчення дії договору, крім об'єкта, відчуженого за його згодою;
 2. у разі виникнення претензій до управителя подавати їх у письмовій формі протягом десяти робочих днів від дати виникнення, а також одержувати від управителя повну та достовірну інформацію про управління об'єктом на протязі 30 днів;
 3. отримувати інформацію про об’єкт управління;
 4. у разі виявлення недоліків з управління будинком – вимагати їх усунення;
 5. здійснювати контроль за якістю управління будинком; вносити управителю пропозиції щодо надання послуг, виконання робіт та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження; подавати пропозиції щодо внесення змін до цього договору;
 6. ініціювати розірвання цього договору у випадках та на умовах, що передбачені в ньому;
 7. отримувати послуги з управління багатоквартирним будинком;
 8. усунення Управителем виявлених недоліків у наданні послуг у встановленні строки за умови повної взаємодії між Управителем та Замовником (співвласниками будинку);
 9. отримувати від Управителя інформація про розмір плати за послуги, структуру оплати, режим надання послуг тощо;
 10. внесення змін договору в порядку встановленому Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та законодавстві України у сфері житлово-комунальних послуг.

Для зміни вартості послуг Вам необхідно користуватися ст.10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»Правила використання матеріалів сайту