Ясла-садок №26 міста Сєвєродонецька Луганської області

05-05-2021

Адреса ДНЗ: м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, б.16.

Контактний телефон: 4-83-42

Електронна пошта: switanok26atukr [dot] net

З 2018 року директор ДНЗ – Клименко Тетяна Вікторівна, яка має 29 років педагогічного стажу, закінчила Харківський інженерно-педагогічний інститут 25.12.1992 р.

Вихователь–методист та практичний психолог ДНЗ – Кирпа Катерина Олексіївна, яка має 7 р. педстажу.

Вчитель–логопед – Колєснікова Вікторія Вікторівна, педстаж – 29 років.

ДНЗ розпочав роботу в 1963 році. Рішенням Сєвєродонецької міської ради затверджено Статут комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу. У 2012 р. ДНЗ визнаний «атестованим».

Комунальний ДНЗ № 26 «Світанок» розрахований на 75 місць, але середня чисельність – 90 - 104 дитини.

Виховання і навчання дітей відбувається в чотирьох групах: 1 група для дітей молодшого віку, 1 група для дітей середнього віку, 1 група для дітей старшого віку, логопедична, 1 група для дітей старшого віку.

Мова навчання: українська.

Педагогічний процес здійснюють 11 педагогів:

- 7 осіб мають повну вищу освіту,

- 4 особи мають неповну вищу освіту.

З них:  2 педагога мають звання «Старший вихователь», 2 педагога мають категорію «спеціаліст вищої  категорії».

У 2020 – 2021н.р. заклад починає працювати над новою   науково-методичною проблемою «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти».

В закладі постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників.

Під час організованої діяльності з дітьми педагоги із зацікавленням впроваджують такі інноваційні технології: асоціативні карти, Блоки Дьєнєша, мнемотехніку, методику використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям, ейдетику, технологію розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера,теорію розв’язання винахідницьких завдань.