Ви тут:

Що необхідно знати споживачам при здійсненні купівлі товару через інтернет-магазин»

29-03-2019

Шановні споживачі!

На що треба звернути увагу при виборі інтернет-магазину?

Діяльність інтернет-магазинів  регламентується Законом України «Про електронну комерцію». Згідно статті 7 даного Закону  продавець зобов’язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ до такої інформації (на сайті інтернет-магазину у тому числі):

- повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця;

-місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи - підприємця;

-адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;

-ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта для фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті;

-відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;

-щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, - інформація про вартість доставки.

Увага! Якщо на сайті інтернет-магазину відсутня  інформація про місцезнаходження та контактні номери інтернет-магазину пропонуємо взагалі відмовитись від купівлі товару у даного продавця.

Які дії продавця передують продажу товару через інтернет-магазин?

Купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині  відноситься до договорів, укладених на відстані. Згідно ч. 2 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів» перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:

1) найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

2) основні характеристики продукції;

3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

4) гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції;

5) інші умови поставки або виконання договору;

6) мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;

7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

8) період прийняття пропозицій;

9) порядок розірвання договору.

Інтернет — магазин повинен підтвердити замовлення письмово або за допомогою електронного повідомлення. Таким повідомленням називають інформацію, яку споживач може у будь-який спосіб відтворити або зберегти в електронному вигляді (п. 10 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Якщо інше не передбачено договором, укладеним на відстані, продавець повинен поставити споживачеві товар не пізніше 30-ти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору( ч. 6 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів»).

У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару продавець повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше 30-ти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

Які дії споживача у разі повернення товару продавцю ?

 Споживач може розірвати договір купівлі-продажу протягом 14-ти днів з моменту підтвердження інформації про укладення договору від продавця або з моменту одержання товару чи його першої поставки (ч. 4 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Якщо споживач вирішив розірвати договір, він має повідомити продавця про місце, де продукцію можна забрати назад (ч. 5 ст. 12 Закону України «Про захист прав споживачів»). Обов’язок споживача зберігати її в себе припиняється по закінченні 60 днів після одержання. Якщо протягом цього часу продавець не приїде за товаром, товар стає власністю споживача, без виникнення зобов’язань з оплати його вартості . Коли для доставки використовували послуги пошти, у договорі може бути передбачено, що покупець повертатиме товар також поштою. Тоді будь-які витрати, пов’язані з пересиланням продукції, покладають на продавця (він має відшкодувати споживачу гроші, які той заплатив у зв’язку з поверненням).

Для того, щоб мати змогу розірвати договір купівлі-продажу, споживач повинен зберігати товар у незмінному стані (ч. 7 ст. 12 Закону про захист споживачів).

За отриманням консультації спеціалістів ви можете звернутись до відділу торгівлі та з захисту прав споживачів Сєвєродонецької міської ради за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, 3-поверх, каб. № 65  або за тел. 4-44-11, 4-50-76.

 

Вдалих придбань!

 

Начальник відділу торгівлі

та з захисту прав споживачів                                                                 Т.Г. Красюк