Як створити ОСББ? Що таке ОСББ? Шлях до створення ОСББ крок за кроком

06-07-2021

ОСББ – єдиний вірний шлях управління житловим будинком!

Що таке ОСББ?

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або ОСББ — це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.

Вагомою перевагою  є суттєве поліпшення якості послуг. У будинку, де створений ОСББ, існує реальний господар свого майна. Там, де кожний мешканець відчуває себе власником свого будинку і прибудинкової території, змінюється на краще ставлення до спільного майна.

А так як ОСББ само визначає виконавців послуг шляхом укладення прямих договорів, то відповідно кожен мешканець може контролювати якість робіт. Якщо ж якість виконання певних робіт не задовольняє мешканців, тоді договір із виконавцями розривається та укладається із іншою експлуатаційною організацією. Оскільки конкуренція на ринку надання комунальних послуг зростає, ОСББ може укласти угоду на найвигідніших умовах. А можна взагалі відмовитись від послуг житлово-експлуатаційних фірм, і здійснювати обслуговування прибудинкових територій самостійно.

Окрім того, ОСББ самостійно планує витрати на утримання обслуговуючого персоналу та ремонт будинку. Всі платежі мешканців будинку і доходи від використання загального майна поступають на розрахунковий рахунок ОСББ та витрачаються на обслуговування і ремонт виключно вашого будинку відповідно до затвердженого загальними зборами кошторису витрат.

І в будь-який момент можна витребувати звіт про стан використання грошових коштів співвласників.

ОСББ має право отримати прибудинкову територію у свою власність безкоштовно. Це означає, що без вашого дозволу на ній не буде побудована жодна споруда, поставлена торгова точка і т.п. Свою прибудинкову територію можна огородити парканом, обмежити рух чужого транспорту, створити нові місця для паркування автомобілів мешканців, зробити благоустрій території. Таким чином ви самі будете вирішувати що робити в своєму дворі, що будувати, що ставити.

До переваг ОСББ  також слід віднести збільшену вартість квартири в доглянутому будинку.

Шлях до створення ОСББ

КРОК ЗА КРОКОМ

  • Крок 1

Власникам житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку необхідно створити ініціативну групу (не менш трьох осіб), яка буде займатися підготовкою установчих зборів ОСББ, дане рішення оформлюється протоколом.

  • Крок 2

Збір інформації, етап на якому Вам необхідно підготувати запити, для цього:

зверніться в Керуючу компанию КП «Світанок»:

– про наявність технічного паспорта на будинок;
– про загальну площу будинку і площі всіх житлових і нежитлових приміщень у будинку;
– про наявність вбудованих нежитлових приміщень та їх приналежності;
– про площі, що підлягає прибиранню території навколо будинку;
– про загальну кількість усіх зареєстрованих у помешканні осіб, у тому числі кількість пільговиків;
– про кількість приватизованих і неприватизованих квартир;
– про суму заборгованості співвласників за обслуговування будинку, якщо така є;
– про суму нарахувань на обслуговування будинку та прибудинкової території.

Якщо дані про власників відсутні в електронному реєстрі, то слід звернутися і отримати необхідну інформацію в БТІ.

Для подачі заяви в БТІ, з метою встановлення власників квартир в будинку необхідно надати:

1. Заяву, в якій вказуємо номери квартир власників, яких не встановили за запитом до електронного реєстру та обходом по квартирах.
2. Копія протоколу створення ІГ.
3. Копія паспорта (1.2 і прописка)
4. Копія ІПН.
5. Копія документа, що підтверджує право власності на квартиру.

І обов'язково при собі мати оригінали всіх документів

Необхідно також, звернутися до Фонду коммунального майна СМВЦА за адресою: бул. Дружби Народів, 32:

– надання інформації про наявність і про використання допоміжних приміщень, відомості про орендарів.

  • Крок 3

Підготуйте Статут

Розробіть статут ОСББ на основі Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та вимог Закону України «Про ОСББ».

Зверніть увагу на вимоги до Статуту податкової інспекції, щоб ОСББ було внесено до реєстру неприбуткових організацій, слід в Статуті ОСББ врахувати вимоги ст. 133.4 Податкового кодексу України.

Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 № 238.

  • Крок 4

Проведіть роз'яснювальну роботу із співвласниками багатоквартирного будинку

Важливо з самого початку своєї роботи знайти підтримку ідеї створення об'єднання серед співвласників будинку шляхом:

– проведення інформаційних зборів по під'їздах;
– приватних бесід;
– ознайомлення з проектами кошторису та статуту;
– роздачею листівок про ОСББ.

  • Крок 5

1. Підготуйтеся до установчих зборів.
2. Визначте, кількість всіх житлових і нежитлових приміщень у вашому будинку.
3. Визначте: місце проведення, час проведення, проект порядку денного установчих зборів.
4. Заздалегідь обговоріть кандидатури до складу правління та ревізійної комісії об'єднання, проект кошторису та статуту ОСББ
5. Не пізніше, ніж за 14 календарних днів до проведення зборів обов'язково в письмовій формі поставте до відома кожного співвласника про дату і час початку зборів.

Зробити це можна двома способами:

– віддати повідомлення під розписку особисто власнику;
– відіслати повідомлення поштою рекомендованим листом.

Не забудьте запросити на збори також представника неприватизованої частини квартир, яким, зазвичай, є уповноважена особа Фонду коммунального майна СМВЦА.

Повідомлення надсилається до Фонду коммунального майна СМВЦА за адресою: бул. Дружби Народів, 32.

  • Крок 6

Інструкція про порядок проведення установчих зборів:

На голосування ставиться питання про вибір голови, а потім і секретаря зборів. Голова керує ходом наради: оголошує виступаючих щодо порядку денного, керує обговоренням питань, проводить голосування, забезпечує підрахунок голосів.

Секретар, як правило, веде протокол зборів. До протоколу вносяться:

- назва зборів;
- дата та місце проведення зборів;
- кількість учасників зборів;
- прізвище та ініціали голови і секретаря;
- порядок денний зборів.

Голова зборів послідовно ставить на голосування такі процедурні питання:

- про створення ОСББ та його назву;
- про обрання голови, членів правління та ревізійної комісії ОСББ;
- про прийняття статуту ОСББ;
- про державну реєстрацію ОСББ та про обрання уповноваженої особи відповідальної за реєстрацію.

Кожен співвласник (його представник) у ході голосування має кількість голосів, пропорційну частці загальної площі квартири чи нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосували співвласники, площа яких більше 50% від загальної площі будинку.

Якщо людина є власником квартир (квартири) та / або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожен співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% співвласників.

Якщо ж на зборах присутній представник співвласника будинку - фізичної особи, то відповідно до Цивільного кодексу України, довіреність на представлення його інтересів повинна бути завірена нотаріально.

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується всіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у голосуванні на зборах, кожен з яких ставить підпис під прийнятим рішенням («за», «проти», «утримався») за затвердженою формою Протоколу співвласників багатоквартирного будинку. Кожен співвласник підтверджує свій голос правовстановлюючими документами (свідоцтво на право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, договір обміну, заповіт, рішення суду). Дані про правовстановлюючих документах зазначаються у протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», відповідно до статті 6 «ЗУ Про ОСББ» протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів проводиться письмове опитування співвласників, які не були присутні на зборах, не забудьте, що листи письмового опитування підшиваються до протоколу установчих зборів.

Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх співвласників. Рішення загальних зборів оприлюднюється, а також повідомлення про рішення, прийняте на зборах, має бути надане співвласникам під розписку або надіслано поштою (рекомендованим листом) протягом 10 днів.

Після розгляду всіх питань порядку денного головуючий ставить на голосування питання про закриття зборів.

  • Крок 7

Зверніться до КП «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку» для отримання консультацій правильності оформлення протоколу установчих зборів.

  • Крок 8

Уповноважена установчими зборами особа подає державному реєстратору відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців ЦНАПу СМВЦА (бул. Дружби Народів, 32а) такі документи:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком згідно з наказом Міністерства Юстиції від 06.01.2016 року № 15/5;
2) протокол установчих зборів, на якому було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;
3) статут об'єднання, оформлений відповідно до вимог законодавства;
4) копію нотаріально завіреної довіреності на представника, який буде проводити реєстрацію ОСББ (якщо їм не є сам голова правління ОСББ).

Оскільки частина документів залишається у державного реєстратора, доцільно відразу зробити протокол зборів, список і доповнення до протоколу у декількох оригінальних екземплярах.

У разі відмови органу державної реєстрації повинен дати вмотивовану письмову відповідь. Відмова може бути оскаржена у встановленому порядку заявником або іншими заінтересованими особами.

* Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521.

  • Крок 9

Орган державної реєстрації після надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної картки до реєстру та видає витяг про державну реєстрацію об'єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ.

Після держреєстрації ОСББ необхідно виготовити печатку або штамп, а також відкрити рахунок у банку.

Необхідні документи для відкриття рахунку у банку (індивідуально для кожного банку):

1. Витяг з протоколу установчих зборів (усі питання з протоколу);
2. Статут (копія);
3. Рішення про взяття на облік неприбуткової організації (податкова інспекція);
4. Витяг з Єдиного державного реєстра юридичних осіб;
5. Відомость  з Єдиного державного реєстра підприємств та організацій України;
6. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
7.Наказ щодо призначення голови ОСББ;
8. ІПН (копія);
9. Паспорт (копія);
10. Печатка;
11. Реєстраційна картка для відкриття рахунку (заповнюється у відділенні банку).

Слід пам'ятати, що необхідно звернутися в податкову інспекцію для отримання довідки стосовно не прибутковості ОСББ

Документи необхідні для отримання довідки про неприбутковість:

1. Заява 1РН;
2. Копія Статуту ОСББ;
3. Копія Виписки від державного реєстратора.

  • Крок 10

ОСББ є створеним з моменту його реєстрації у ЦНАПі СМВЦА (бул. Дружби Народів, 32а).

 

Докладніше про переваги, порядок створення, та процедуру реєстрації ОСББ розкажуть фахівці комунального підприємства «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку».

Якщо у Вас виникли труднощі на будь-якому етапі створення або функціонування ОСББ, ласкаво просимо до комунального підприємства «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку»
за адресою:
  вул. Менделєєва, 48.