Оголошується конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання

14-09-2018

З метою комплексного розвитку національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським об’єднанням у 2019 році на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році.
Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріорітетних завдань:
1.Формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді.
2. Популяризація національної духовно-культурної спадщини.
3. Підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.
4. Ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу.
5. Збільшеня чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді.
6. Збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
7. Підготовка громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»).
Види діяльності:
Проведення ігор, акцій, конкурсів, дебатів, конференцій, зборів-походів, тренінгів, семінарів-тренінгів, змагань, фестивалів, форумів, концертів,наметових таборів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою:
- формування  у дітей та молоді національно-патріотичного світогляду;
- збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу;
- формування у дітей і молоді активної громадянської позиції та почуття власної гідності;
- профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей та молоді до участі у заходах національно-патріотичного спрямування;

- збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу;
- усвідомлення досягнень українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань; - поширення інформації про досягнення визначних особистостей українського державотворення, учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва ; - збільшення кількості дітей та молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;
- виховання у молоді та дітей шанобливого ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій;
-  формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання ;
- розширення ролі та можливостей громадських об’єднань у сфері національно-патріотичного виховання;
-  підвищення престижу військової служби, збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;
- забезпечення належної організації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»).
Конкурсна пропозиція має містити :
1.    заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року №1312 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня 2018 року за №385/31-837(зі змінами), за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту(у разі наявності) (оригінал і п’ять копій);
2.     опис проекту національно-патріотичного виховання та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року №1312 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення  конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання,  розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня 2018 року за №385/31-837(зі змінами)(оригінал і п’ять копій);3.    листи-підтвердження органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми(проекту,заходу);
4.    інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 року №580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, про джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років (оригінал і п’ять копій).
Усі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремоїх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.
Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту  україни від 03 березня 2016 року №808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за №453/28583 (зі змінами).
Враховуючи норми Бюджетного кодексу України, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не перевищує 400 тис.грн.
Інститут громадянського суспільства, який буде визнано переможцем конкурсу, повинен взяти участь у співфінансуванні реалізації проекту в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.
При плануванні видатків також слід враховувати, що проекти мають бути орієнтовані на рівний доступ до участі в них жінок та чоловіків.
Після визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат може бути доопрацьований відповідно до п.23 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 (зі змінами).

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій, що приймаються до 01 жовтня 2018 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 (у п’ятницю – до 15.00) за адресою: м.Київ, вул. Еспланадна, 42, к.712. Контактні телефони: (044) 289-08-30). Електронна адреса: npvmmsatmsms [dot] gov [dot] ua
Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження Державного бюджету     України на 2019 рік.

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради