Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "Сєвєродонецький асфальтобетонний завод"

25-02-2020

Додаток 2 
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
 (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
 з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

__________________________20202195342___________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
 з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД” /ЄДРПОУ 37051637/
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
    03035, Україна, м. Київ, вул. Механізаторів (Генерала Шаповалова), буд.2, офіс 111,__________
    тел. +380503840024__________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.  
Виробництво асфальтобетонних сумішей та емульсій бітумних дорожніх.
На території заводу встановлено асфальтозмішувальну установку ДС-158 та установку для виробництва бітумних емульсій. Асфальтозмішувальна установка ДС-158 являє собою комплект технологічного обладнання призначеного для приготування асфальтобетонної суміші. Сировинні матеріали, що використовуються — готовий бітум дорожній, відсів гранітний фракції 0-10 мм, щебінь фракції 5-10 мм, щебінь фракції 10-20 мм, пічне пальне, дизельне пальне, мінеральний порошок. 
Основним агрегатом установки для приготування емульсій є колоїдний млин, де нагрітий бітум диспергується з водними розчинами емульгаторів.
    Технічна альтернатива 1 Технологічне обладнання стаціонарного типу. Режим роботи - періодичний, сезонний. Асфальтозмішувальна установка оснащена комплексом газоочисного обладнання.
    Технічна альтернатива 2. Не розглядається. Виробництво діюче. Технологічне обладнання введено в експлуатацію та укомплектовано відповідно до існуючої технології виробництва.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1 Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини, буд. 2д. Виробничий майданчик розташовано в промисловій зоні. 
Територіальна альтернатива 2 Не розглядається. Виробництво діюче. Технологічне обладнання зосереджено на одному проммайданчику відповідно до існуючої технології виробництва, ділянка під розміщення технологічного комплексу використовується на правах оренди відповідно до Договору оренди землі під технологічний комплекс по виробництву асфальтобетонної суміші на базі установки ДС-158 від 29.08.2013р.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Продукція, що випускається заводом використовується при будівництві та ремонті дорожніх покриттів. Провадження планованої діяльності сприяє розвитку галузі виробництва дорожньо-будівельних матеріалів регіону. Відновленню і розбудові якісної інфраструктури та забезпеченню її стабільного функціонування.
Також, вбачається позитивний вплив на соціально-економічне середовище у залученні місцевих трудових ресурсів та нарахуванні та сплати до державного і місцевого бюджетів податків та обов'язкових платежів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Кількість проммайданчиків — 1, площа — 0,2003 га.
Найменування продукції, що впускається — асфальтобетонні суміші типу А, річний випуск —13900 т/рік; бітумна емульсія ЕКШ-50, ЕКП-60 — 600 т/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 
застосовуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні обмеження відповідно до чинних регулюючих нормативних документів;
щодо технічної альтернативи 2 
не визначаються у зв'язку з тим, що технічна альтернатива 2 не розглядається;
щодо територіальної альтернативи 1 
застосовуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні обмеження відповідно до чинних регулюючих нормативних документів;
щодо територіальної альтернативи 2 
не визначаються у зв'язку з тим, що територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 необхідність відсутня;
щодо технічної альтернативи 2 не розглядається;
щодо територіальної альтернативи 1 необхідність відсутня;
щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
атмосферне повітря — викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел викидів; фізичні джерела впливу — шум при роботі технологічного устаткування та задіяних механізмів; 
щодо технічної альтернативи 2: не розглядається;
щодо територіальної альтернативи 1 аналогічно з технічною альтернативою 1;
щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Відповідно до п.11 ч.3 ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” планована діяльність належить до другої категорії  видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
 Згідно з вимогами ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатка 4 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього  повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
висновок з оцінки впливу на довкілля,          _                                                                                     _________________________________________________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.                            

               _____________________________________________________________________                                                                                                             
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Луганської ОДА, за адресою: 93405, 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, буд. 54 б.
e-mail: lugecoatloga [dot] gov [dot] ua, lugecoatukr [dot] net                                        _                                                     
тел.: (06452) 4-21-56, 4-21-58, контактна особа: директор департаменту екології та природних ресурсів Луганської ОДА — Тіхонов Олег Вікторович_                    

____________________________________________________________________                                                         
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)