ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА»

26-11-2019

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

25.11.2019

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

№ 20196193910

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Планова діяльність полягає у видобуванні технічних підземних вод для технічних та технологічних потреб на Новосиротинському родовищі (свердловини №№ 1П, 2П), яке розташоване в південно-західній частині м. Сєвєродонецька Луганської області на проммайданчику ПрАТ «СПО «АЗОТ» за адресою: вул. Пивоварова, 5-И 3/1, м. Сєвєродонецьк. Свердловини було пробурене в 2007 році підприємством ТОВ «АЛД» по проекту «Схід ДРГП» на глибину до 55 м.

Свердловина № 1П має дебіт 2 м3/год, запланований річний видобуток 17,52 тис.м3. Свердловину обладнано електрозанурювальним насосом типу ЭЦВ-6-10-80 та лічильником турбінного типу СТВГ-65. Свердловина вкрита надсвердловинною металевою спорудою підземного типу глибиною 1,85 м діаметром 2,8 м.

Свердловина № 2П має дебіт 10 м3/год, запланований річний видобуток 43,8 тис.м3. Свердловину обладнано електрозанурювальним насосом типу ЭЦВ-8-40-60 та лічильником турбінного типу СТ-65Г-13. Свердловина вкрита надсвердловинною металевою спорудою підземно-поверхневого типу висотою 1,2 м, глибиною 0,7 м, діаметром 1,2 м.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ – 31337612

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

 

 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5-И 3/1, Луганська область, Україна, 93402

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

Контактний номер телефону (0645) 71-36-28

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

Адреса: проспект Центральний, 54-б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93405

Контактні телефони: (06452) 4-21-56, 4-40-68, 4-21-58.

Контактна особа: головний спеціаліст відділу ОВД – Чернопятко Олег Петрович; головний спеціаліст відділу ОВД – Пономаренко Євген Володимирович

E-mail: lugecoatloga [dot] gov [dot] ua, lugecoatukr [dot] net, ovd [dot] depratgmail [dot] com

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, відповідно до ЗУ «Про Оцінку впливу на довкілля».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видати,

нормативний документ, що передбачає його видачу)

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

 

Громадські слухання (перші) відбудуться:

10.12.2019 року об 11-00 годині 00 хв. у залі переговорів будівлі «GREEN TOWN» бізнес-центру за адресою: вул.Федоренко, 10, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна , 93400.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

Адреса: проспект Центральний, 54-б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93405.

Контактні телефони: (06452) 4-21-56, 4-40-68, 4-21-58.

Контактна особа: головний спеціаліст відділу ОВД – Чернопятко Олег Петрович; головний спеціаліст відділу ОВД – Пономаренко Євген Володимирович

E-mail: lugecoatloga [dot] gov [dot] ua, lugecoatukr [dot] net, ovd [dot] depratgmail [dot] com

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контакту особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

Адреса: проспект Центральний, 54- б, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93405.

Контактна особа: головний спеціаліст відділу ОВД – Чернопятко Олег Петрович; головний спеціаліст відділу ОВД – Пономаренко Євген Володимирович.

Контактні телефони: (06452) 4-21-56, 4-40-68, 4-21-58 (з 9-00 до 17-30 крім суботи та неділі).

  1. -mail: lugecoatloga [dot] gov [dot] ua, lugecoatukr [dot] net, ovd [dot] depratgmail [dot] com

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контакту особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності (з Додатками) на 149 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, кабінет 19, відділ ОВД за адресою: м. Сєвєродонецьк, Луганська область,роспект Центральний, 54-б, контактна особа - головний спеціаліст відділу ОВД -Чернопятко Олег Петрович та головний спеціаліст відділу ОВД - Пономаренко Євген Володимирович, тел. (06452) 4-21-56, 4-40-68, 4-21-58 (з 9-00 до 17-30 крім суботи та неділі);

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА, бул. Дружби Народів, 32, 1-й поверх «Дошка Оголошень»;

ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5-И 3/1, контактна особа Стебницька Наталія Володимирівна, провідний інженер з охорони навколишнього середовища, тел. (0645)71-38-96.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля ТОВ "КЛАРІАНТ УКРАЇНА" можна ознайомитись у відділі цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці (будівля Сєвєродонецької міської ради, бульвар Дружби Народів, 32, каб. 72)