ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

03-09-2019

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Мета планованої діяльності - розширення меж не більше ніж на 50% раніше наданої у користування Сєвєродонецької площі Луганської області з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу( промислова розробка родовищ) згідно спеціального дозволу на користування надрами № 4886 від 31.01.2018 р. та влаштування пошукової свердловини №1 Устинівського склепіння Сєвєродонецької площі.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛД»,

Код ЄДРПОУ21796641

93400, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, буд. 34.

Контактний номер телефону: +380502180470

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: (044) 206-20-89, e-mail: m [dot] shimkusatmenr [dot] gov [dot] ua контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: отримання спеціального дозволу на користування надрами.

що видається:

Державною службою геології та надр України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання (перші) відбудуться

03.09.2019 о 11.30 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, смт. Сиротине, вул. Шкільна, буд. 34

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не заплановано

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35,

тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m [dot] shimkusatmenr [dot] gov [dot] ua,

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на

довкілля Мінприроди України.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35,

тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m [dot] shimkusatmenr [dot] gov [dot] ua,

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на

довкілля Мінприроди України.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

  1. . Сиротинська селищна рада

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, смт . Сиротине,

вул. Шкільна, буд. 34

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛД»,

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 34

Контактний номер телефону: +380502180470

3. Сєвєродонецька міська рада

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 32

Контактний номер телефону: +38 (06452) 4-40-31

4. Мирнодолинська селищна рада, Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Мирна Долина, вул.Освіти, буд.1

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 21.08.2019 р.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)