Необхідність проведення оцінки впливу на довкілля під час реалізації планованої діяльності

03-12-2021

         Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

         Планована господарська діяльність – будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об’єктів та інше втручання в природне середовище.
         Вплив на довкілля – будь-які можливі наслідки від планованої діяльності, а саме: наслідки, що стосуються життєдіяльності людини, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, природних заповідних територій, історичних пам’яток, природних ландшафтів, об’єктів культурної спадщини та соціально – економічних умов, що склалися в результаті змін в природньому середовищі.

         Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності.

         Без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності забороняється провадження планованої господарської діяльності, експлуатація об’єктів, втручання в природне середовище і ландшафти. (стаття 3 п. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Проходження процедури оцінки впливу на довкілля складається з таких етапів:

 • визначення необхідності проведення ОВД;
 • направлення повідомлення про планову діяльність;
 • підготовка звіту з ОВД (відповідно до ст. 5,6,14 цього Закону);
 • громадське обговорення звіту з ОВД (відповідно до ст. 7,8,14 цього Закону);
 • отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (відповідно до ст. 9 п. 3 цього Закону)
 • отримання рішення про провадження планованої діяльності з урахуванням висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • моніторинг.

Визначення необхідності проведення ОВД

               Якщо суб’єкт господарювання вирішив займатися певною господарською діяльністю і ще не отримав на це відповідних документів, йому варто переглянути ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та визначити чи така діяльність потребує процедури ОВД.

Направлення повідомлення про планову діяльність
Після з’ясування суб’єктом господарської діяльності необхідності проведення процедури ОВД, він має направити до територіального/центрального органу повідомлення про плановану діяльність, в якому будуть вказані характеристики планованої діяльності, соціально-економічний вплив, сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля, належність до категорії, рівня деталізації інформації та ін.

Підготовка звіту з ОВД

         Звіт з ОВД – документ в якому визначається характер, інтенсивність, ступінь небезпеки будь- якого впливу діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.

Звіт з ОВД включає:

 

 • технічні характеристики планової діяльності;
 • висновки дослідження місця провадження з урахуванням містобудівної документації ;
 • опис виправданих альтернатив;
 • дослідження та опис поточного стану довкілля;
 • дослідження та деталізація впливів на довкілля ;
 • опис впливу на ландшафт;
 • опис соціально – економічних ризиків;
 • визначення заходів моніторингу та обліку впливів;
 • пропозиції заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу;
 • опис очікуваного негативного впливу;
 • стислий зміст програми моніторингу;
 • зауваження та пропозиції громадськості, що надійшли.

         Суб’єкт господарювання подає сформований звіт та оголошення про початок громадського обговорення уповноваженому територіальному/центральному органу.

         Забезпечення в повному обсязі дотримання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження., прописане в ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок є обов’язковим до виконання.

         Надзвичайно важливо при проходженні процедури ОВД визначити всі можливі впливи та їх наслідки для довкілля, розробити заходи щодо їх зменшення та запобігання, щоб убезпечити суб’єкт господарювання від можливих несприятливих дій контролюючих органів, штрафних санкції, негативної громадської думки при реалізації наміченої планованої діяльності.

Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці