Інформація щодо стану довкілля в 2016 році на території Сєвєродонецької міської ради

15-02-2017

Моніторинг за станом атмосферного повітря.

За даними Комплексної лабораторії спостережень за забрудненням навколишнього середовища Луганського обласного центру з гідрометеорології оцінка стану забруднення атмосфери в м.Сєвєродонецьку здійснюється за результатами спостережень за концентраціями 6 домішок на одному стаціонарному посту.

Рівень забруднення атмосферного повітря у 2016 році залишається ще значним.

Індекс забруднення повітря за 2016 році у м. Сєвєродонецьку склав 6,7, що розраховувався з середньорічних забруднюючих домішок: формальдегіду, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки та пилу.

Максимальні концентрації за рік зафіксовано щодо пилу 1,2ГДК (граничнодопустимих концентрацій). Інші забруднюючі домішки у 2016 році не перевищували меж ГДК.

В повітрі м. Сєвєродонецька за 2016 рік спостерігався підвищений середньорічний вміст формальдегіду, який коливався  в межах 3,0–4,0 ГДК (найбільший вміст 4,0 ГДК зафіксовано у липні).

В порівнянні з попереднім роком середньорічних концентрацій:

- збільшився вміст діоксид сірки та хлористого водню;

- на тому ж рівні залишились діоксид азоту, аміак та формальдегід.

Аналіз тенденції зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря     м. Сєвєродонецька показав, що за останні 5 років спостерігається:

- збільшення вмісту щодо хлористого водню;

- зменшення вмісту щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду;

- стабільність щодо аміаку.

Аналізуючи тенденцію зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря за останні 5 років важкими металами треба відмітити:

- збільшення вмісту щодо нікелю та цинку;

- зменшення вмісту щодо залізу, марганцю, міді, свинцю та хрому;

- стабільність щодо кадмію.

Крім того, постійний лабораторний контроль за якістю атмосферного повітря на території міста здійснювався Сєвєродонецькою міськрайонною філією  ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» на 2 стаціонарних постах.

В 2016 році відібрано і досліджено 5340 проб атмосферного повітря, у тому числі: 1310 середньодобових проб щодо 10 хімічних забруднювачів, відібраних на стаціонарному пості №1 та 3151 максимально-разова проба щодо 5 хімічних забруднювачів, відібраних на стаціонарному пості № 2.

За результатами лабораторних досліджень відхилення від нормативів спостерігалися в 85 (6,5%) середньодобових проб, питома вага перевищень ГДК склала: за вмістом  сірчистого  газу – 44,3%, за вмістом формальдегіду – 10,7%, за вмістом пилу – 3,8%, за вмістом фенолу – 3,1%, за вмістом водню хлористого – 1,5%, за вмістом кислоти сірчаної та нітрохлорбензолу - по 0,8 % . По максимально-разових пробах відхилення зареєстровані були в 21 (0,67%) пробі повітря, питома вага відхилень щодо сірчистого газу склала 2,6%.

Моніторинг за господарсько-питним водопостачанням.

В 2016 році Сєвєродонецькою міськрайонною філією ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» досліджено 465 проб питної води централізованого господарсько-питного водопостачання міста, з них 231 проба на мікробіологічні показники та 222 проби  на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками відхилення від нормативів Державних санітарних правил і норм реєструвалися в 4 пробах (1,73 %). За санітарно-хімічними показниками відхилення від норм реєструвались в 59 пробах (26,6 %), в т.ч. щодо загальної жорсткості – в 48 пробах, вмісту сульфатів – в 17 пробах, каламутності – в 11 пробах,  запаху – в 10 пробах, кольоровості – в 5 пробах, щодо вмісту амонію – в       2 пробах (сел. Воронове), заліза та сухому залишку – по 1 пробі. Дані перевищення пов’язані з природними процесами.

Моніторинг за станом води відкритих водоймищ.

Моніторинг за якістю води р.Сіверський Донець проводився в двох створах контролю – фоновому “вище скиду зворотних вод ПрАТ “СО Азот” та контрольному “нижче скиду зворотних вод ПрАТ “СО Азот”.

Сєвєродонецькою міськрайонною філією ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» в 2016 році досліджено 52 проби води з р.Сіверський Донець, з них 24 проби досліджені за санітарно-хімічними показниками та 28 проб за мікробіологічними показниками. За результатами  досліджень 100% проб не відповідали нормативам за санітарно-хімічними показниками та 96 % проб за мікробіологічними показниками. За санітарно-хімічними показниками відхилення від ПДК в поточному році реєструвались по кольоровості, сухому залишку, загальній жорсткості, сульфатам, БСК5, БСК20 та розчиненому кисню; за мікробіологічними показниками відхилення зареєстровані за індексом лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП), індексу Е.соІі, колі-фагам. В 3 пробах виявлялися патогенні ентеробактерії, в 2 пробах – гельмінти.

При проведенні аналізу впливу скидання зворотних вод з загальноскидного каналу ПрАТ “СО Азот” можна зазначити наступне: вода в річці, як у фоновому так і в контрольному створах контролю перевищувала нормативи щодо кольоровості, прозорості, вмісту кальцію, сухого залишку. Стан води в контрольному створі річки покращився за показниками БСК-5, БСК-20 (біологічне споживання кисню), за вмістом сульфатів та незначно погіршився за мікробіологічними показниками.

Вода з р.Борова була досліджена 9 разів, за результатами досліджень 84% проб не відповідали нормативам за санітарно-хімічними показниками та 100% проб за мікробіологічними показниками. За результатами досліджень якість води в річці не відповідала нормативам за кольоровістю, вмістом сухого залишку, за показниками   БСК-5, БСК-20 (біологічне споживання кисню), вмістом сульфатів, індексом ЛКП, колі-фагам та індексу Е.соІі. В 2 пробах виявлялися гельмінти. Патогенні ентеробактерії в воді з р.Борова не виявлялись.

Моніторинг за якістю води в озерах Чисте, Паркове, Клешня та Кривеньке в поточному році проводився в літній оздоровчий період з травня по вересень. За результатами мікробіологічних досліджень в поточному році:

- 84% проб за санітарно-хімічними показниками та 89% проб за мікробіологічними показниками води з оз.Чисте не відповідала якісним вимогам. Відхилення виявлялися за показниками кольоровості, прозорості, БСК-5, БСК-20, індексу ЛКП, індексу Е.соІі  та індексу колі-фагів;

- 54% проб за санітарно-хімічними показниками та 89% проб за мікробіологічними показниками води з оз.Паркове не відповідала якісним вимогам. Відхилення виявлялися за показниками кольоровості, прозорості,  БСК-5, БСК-20, індексу ЛКП,  індексу Е.соІі  та індексу колі-фагів;

- 100% проб за санітарно-хімічними показниками та 67% проб за мікробіологічними показниками води з оз.Клешня не відповідала якісним вимогам. Відхилення виявлялися за показниками кольоровості, сухому залишку, сульфатам, хлоридам, БСК-5, індексу ЛКП,  індексу Е.соІі  та індексу колі-фагів;

- 88% проб за санітарно-хімічними показниками та 78% проб за мікробіологічними показниками води з оз.Кривеньке не відповідала якісним вимогам. Відхилення виявлялися за показниками за кольоровості, сухому залишку, БСК-5, БСК-20, індексу ЛКП, індексу Е.соІі та колі-фагам.

В 3 пробах, відібраних з оз.Чисте та в 3 пробах відібраних з оз.Паркове виявлялись гельмінти. Патогенні ентеробактерії в воді озер в літній оздоровчий період поточного року не виявлялись.

А.В. Потанін, начальник відділу ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради