ЗВІТ про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради за січень-червень 2021 року

09-09-2021

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020        № 449 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг”, наказу Міністерства соціальної політики України   від 27.12.2013 № 904 “Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг” комісією, затвердженою наказом начальника УСЗН Сєвєродонецької міської ВЦА від 02.08.2021 № 20/05, проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради (далі – Територіальний центр).

Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг “догляд вдома” та “соціальна адаптація”, які надає  Територіальний центр.

Оцінка якості соціальних послуг проводилась із застосуванням показників, наведених у додатку 4 Державних стандартів надання соціальних послуг, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760 та від 18.05.2015 № 514.

Приміщення Територіального центру розташоване у місці із зручним транспортним сполученням, відповідає санітарним вимогам, правилам пожежної безпеки, вхід до будівлі облаштовано пандусом.

З метою організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю в Територіальному центрі працюють відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

У приміщеннях Територіального центру розташовано інформаційні куточки, стенди, дошка оголошень, роздаткові друковані матеріали, буклети тощо, з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно.

Територіальний центр здійснює обслуговування міського і сільського населення.

Під час проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг проводились бесіди з соціальними робітниками та працівниками відділення денного перебування. Проведено аналіз анкетування, що проводилося під час внутрішнього оцінювання відділенням соціальної допомоги вдома, з метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги догляду вдома.

 

 

         Соціальна послуга “догляд вдома”

Відділенням соціальної допомоги вдома надаються послуги 558 особам (у сільській місцевості 90 особам), з них на безоплатній основі – 500, на платній основі – 58. Соціальні послуги здійснюють 55 соціальних робітників.

Оцінка якості соціальних послуг проводилась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність. В опитуванні взяли участь 89 отримувачів соціальної послуги догляд вдома, а саме люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Згідно телефонного опитування, 98% підопічних задоволені наданням соціальної послуги догляд  вдома, що відображається покращенням емоційного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. Лише 2% опитаних вважають, що фахівці повинні приділяти їм більше уваги.

         Спостереження за процесом надання соціальної послуги відбувається шляхом планових чи оперативних перевірок роботи соціальних робітників, які фіксуються в актах перевірки. За звітний період складено 37 актів за підсумками планових перевірок, затверджених графіком перевірок соціальних робітників, що забезпечує систематичність та виключає дублювання. Під спостереженням були усі 55 соціальних робітників, або 100% фактично працюючих. Послуги, що надаються соціальними робітниками, відповідають зазначеним у п.18 “Переліку соціальних послуг умов і порядку їх надання”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417. З кожним підопічним на підставі карти даних індивідуальних потреб та медичного висновку укладено договір про соціальне обслуговування. Надавачі послуг виконують усі передбачені індивідуальним планом роботи, дотримуються графіку відвідування підопічних.

Під час зовнішньої оцінки проведено вивчення документації відділення соціальної допомоги вдома. На всіх отримувачів соціальної послуги “догляду вдома” сформовані особові справи, які відповідають вимогам Державного стандарту догляду вдома та вимогам п.26 “Переліку соціальних послуг, умов і порядку їх надання”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2009 року №1417. Згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять індивідуальні плани, послуги надаються отримувачам відповідно до визначених потреб 2,3,5 разів на тиждень. У всіх справах здійснено перегляд індивідуальних планів на підставі проведеного повторного визначення індивідуальних потреб. Індивідуальні плани переглядаються один раз на пів року. За звітний період порушення термінів оформлення документації для надання соціальних послуг у Територіальному центрі відсутні.

         Працівники Територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов'язків, що відповідає вимогам пункту 1 розділу 3 Договору про надання соціальних послуг.

         Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома володіють необхідними знаннями та навичками, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80 “Соціальні послуги”).  Проводяться практичні заняття по обслуговуванню та ознайомленню з особливостями психології людей похилого віку, розроблені графіки роботи школи соціального робітника та графік проведення атестації соціальних працівників на рік. Робочі наради з соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома, згідно графіка, проводяться один раз на місяць. Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, на 100% забезпечені засобами індивідуального захисту: антисептиками та гумовими рукавичками.

Від отримувачів соціальних послуг письмових скарг не надходило.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню – “добре”.

 

 

Соціальна послуга «соціальна адаптація»

Відділенням денного перебування були надані послуги соціальної адаптації  1058 особам, в тому числі у сільській місцевості 17 особам, з них на безоплатній основі – 989, на платній основі – 69.

Послуга соціальної адаптації включає в себе:

 • організацію дозвілля та відпочинку;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення;
 • надання психологічної допомоги;
 • надання нових знань та навичок (лекції, бесіди, відвідування виставок, музеїв, хоровий спів, тощо);
 • навчання в Університеті 3 віку;
 • сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням денного перебування, в опитуванні взяли участь 97 отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації. Проведений аналіз результатів опитування показав позитивну тенденцію у процесі покращення якості надання послуги, показник покращення психологічного та емоційного стану підопічних відділення склав 100%.

         Для проведення оцінки якості надання соціальної послуги “соціальна адаптація” застосовувались показники якості послуги, наведені у додатку 4 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 18.05.2015 № 514.

         Всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб, що наведена у додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації. Індивідуальні плани надання соціальної послуги “соціальна адаптація”, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача, складалися й узгоджувалися завідувачем відділення з кожним отримувачем соціальної послуги.

         Отримувачі соціальної послуги майже повністю задоволені соціальною послугою соціальна адаптація, констатують покращення емоційного, психологічного, фізичного стану. Разом з тим, у разі виникнення депресивних або нав’язливих станів, пов’язаних із погіршенням життєвої ситуації або стану здоров’я у громадян, які отримують соціальну послугу соціальна адаптація, психологом установи проводиться відповідна психокорекційна робота. Отримані позитивні відгуки щодо роботи працівників відділення денного перебування. Проблемні питання вирішуються оперативно. Письмових скарг від отримувачів соціальної послуги “соціальна адаптація” не надходило.

         Рішення про надання соціальної послуги приймається протягом одного робочого дня після проведення комплексного вивчення потреб, що є підставою для складання індивідуального плану. Договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту. Строки та терміни надання соціальних послуг відповідають зазначеним в індивідуальному плані. Проте, у зв’язку з недостатністю приміщень для Університету 3 віку, надання послуги може бути відстроченим.

         Працівники Територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов'язків, що відповідає вимогам пункту 1 розділу 3 Договору про надання соціальних послуг. Випадків порушення договору не виявлено.

Всі працівники відділення денного перебування володіють необхідними знаннями та навичками, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80 “Соціальні послуги”).

Від отримувачів соціальних послуг письмових скарг не надходило. Всі дані громадян про отримання соціальної послуги соціальної адаптації показують, що вони задоволені на 100%.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню – “добре”.

За результатами проведеної зовнішньої оцінки якості, незважаючи на узагальнений статус роботи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради “добре”, адміністрації рекомендовано розробити заходи з покращення якості надання соціальних послуг:

 • продовжити роботу щодо виявлення громадян та осіб з інвалідністю, які потребують послуги з догляду вдома, з метою надання їм необхідної допомоги;
 • посилити контроль за якістю та обсягом надання послуг підопічним шляхом телефонного опитування та виїздів в села, які входять до складу Сєвєродонецької територіальної громади;
 • продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Сєвєродонецької територіальної громади з питань напрямків, за якими працює Територіальний центр, шляхом висвітлення на офіційному сайті громади;
 • запроваджувати нові соціальні послуги, які передбачені чинними Державними стандартами;
 • підвищувати професійний рівень працівників Територіального центру за фаховими напрямками своєї діяльності;
 • провести роботу з оформлення стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;
 • проаналізувати час, який витрачають соціальні робітники на надання послуги “догляд вдома” для вдосконалення індивідуального підходу до кожного отримувача послуги, що дозволить приділяти більше часу для покращення емоційного та психологічного стануотримувачів соціальної послуги;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально технічної бази Територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами.