До уваги користувачів субсидією! Зміни, про які отримувач субсидії повинен поінформувати УПтаСЗН

28-07-2020

  Громадянин,   якому  призначено  житлову  субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів  поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

   - зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;

   - зміни соціального статусу членів домогосподарства;

  -  зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

   - зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

   - зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

   - зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

  - набуття право власності на транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа),   незалежно від розміру вартості транспортного засобу.

  Також, заявник повинен надати інформацію до УПтаСЗН, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення або під час отримання субсидії здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.

   Якщо громадянин своєчасно не повідомив УПтаСЗН про зміни, які вплинули на право призначення житлової субсидії  або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення субсидії,  за  рішенням  комісії з питань призначення (відмови у призначенні) соціальних допомог надання субсидії припиняється та суму надміру перерахованої (виплаченої) субсидії повертається громадянином до Державного бюджету України.