Перелік соціальних послуг, які надає Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради

24-05-2018

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів - реабілітаційний заклад сфери соціального захисту населення, цільовим призначенням якого є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство.

 

Головне завдання Центру- соціальна адаптація дітей та формування готовності до самостійного життєзабезпечення, поліпшення якості життя і гармонізація особистості дитини за принципом єдності психологічного і фізичного розвитку.

 

Центр надає послуги дітям віком від 0 до 18 років та їх батькам.

Послуги, що надаються Центром:

Соціальна реабілітація:

 • Активна участь дітей, які відвідують Центр у масових святкових заходах, екскурсіях тощо.
 • Залучення дітей до заходів місцевих позашкільних закладів.
 • Групові заняття.
 • Розвиток комунікативних навичок.

Психологічна реабілітація:

 • психологічна діагностика;
 • психологічне консультування;
 • індивідуальна психокорекційна робота;
 • проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю дитини.

Педагогічна реабілітація:

 • корекційно-розвивальна робота;
 • корекція пізнавальної діяльності;
 • соціально-побутове орієнтування, навчання основним соціально-побутовим навичкам;
 • розвиток комунікативної діяльності і творчості;
 • фізичний розвиток;
 • арт -терапія;
 • логопедична корекція.

Фізична реабілітація:

 • лікувальна фізкультура;
 • фізичне оздоровлення з використанням спеціального реабілітаційного обладнання;
 • лікувальний масаж.
 • фізіотерапія.

Медичне спостереження:

 • проведення медичного огляду та тестування дітей-інвалідів на основі объєктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей;
 • здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів.
   

Довідки за телефоном: 2-90-07,  0666211825.