Ви тут:

Про намір затвердження тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання для усіх категорій споживачів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в 4 кварталі 2018 року

17-10-2018

Інформація про намір затвердження тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання для усіх категорій споживачів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в 4 кварталі 2018 року.

На сьогоднішній день діють тарифи на теплову енергію, встановлені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- для категорії «населення» - № 949 від 09.06.2016р.;

- для категорії « бюджетні установи» - № 2439 від 29.12.2016р.;

- для категорії «інші споживачі» - № 151 від 01.02.2017р.

Діючі тарифи на теплову енергію, її транспортування та постачання не відшкодовують витрат на виробництво та відпуск теплової енергії через зростання цін на природний газ, електроенергію та інші матеріальні ресурси, підвищення рівня мінімальної заробітної плати та зростання витрат на інші складові витрат.

З метою забезпечення стабільного відпуску теплової енергії виникає потреба у встановленні тарифів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на економічно обгрунтованому рівні.

Нижче наведені діючі та планові тарифи на теплову енергію, її транспортування та постачання для усіх категорій споживачів:

Структура одноставкових тарифів на транспортування теплової енергії 

ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" на 2018рік

 

 

 

 

тис.грн. без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Транспортування теплової енергії для потреб населення

Транспортування теплової енергії для  потреб бюджетних установ

Транспортування теплової енергії для  потреб інших споживачів

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

13028,34

1255,29

284,27

1.1

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

4610,97

444,27

100,61

1.1.1

електроенергія

140,20

13,51

3,06

1.1.2

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

271,74

26,18

5,93

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

2158,74

208,00

47,10

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

2040,29

196,58

44,52

1.2

прямі витрати на оплату праці

5082,10

489,66

110,89

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

3335,26

321,35

72,77

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1118,06

107,73

24,40

1.3.2

амортизаційні відрахування

1042,61

100,46

22,75

1.3.3

інші прямі витрати

1174,59

113,17

25,63

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

 

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

 

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

1.4.3

інші витрати

 

 

 

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

 

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

2.3

інші витрати

 

 

 

3

Витрати на збут, у т.ч.:

 

 

 

3.1

витрати на оплату праці

 

 

 

3.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

3.3

інші витрати

 

 

 

4

Інші операційні витрати

 

 

 

5

Фінансові витрати

 

 

 

6

Повна собівартість

13028,34

1255,29

284,27

7

Розрахунковий прибуток,  у т.ч.:

 

 

 

7.1

податок на прибуток

 

 

 

7.2

дивіденди

 

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

 

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

 

 

 

7.5

інше використання прибутку

 

 

 

8

Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами

13028,34

1255,29

284,27

9

Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал, без ПДВ

63,02

63,02

63,02

10

Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал, з ПДВ

75,62

75,62

75,62

11

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал,  у т. ч.:

206745,00

19920,00

4511,00

11.1

теплової енергії інших власників

 

 

 

11.2

теплової енергії власним споживачам

206745,00

19920,00

4511,00

 

Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії  

ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн. без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Постачання теплової енергії для потреб населення

Постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ

Постачання теплової енергії для потреб інших споживачів

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

1034,44

99,67

22,57

1.1

прямі матеріальні витрати

12,61

1,21

0,28

1.2

прямі витрати на оплату праці

722,31

69,60

15,76

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

299,51

28,86

6,54

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

158,91

15,31

3,47

1.3.2

амортизаційні відрахування

10,32

0,99

0,23

1.3.3

інші прямі витрати

130,28

12,55

2,84

1.4

загальновиробничі витрати, у т.ч.:

 

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

 

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

1.4.3

інші витрати

 

 

 

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

 

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

2.3

інші витрати

 

 

 

3

Витрати на збут, у т.ч.:

 

 

 

3.1

витрати на оплату праці

 

 

 

3.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

3.3

інші витрати

 

 

 

4

Інші операційні витрати

 

 

 

5

Фінансові витрати

 

 

 

6

Повна собівартість

1034,44

99,67

22,57

7

Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

 

 

 

7.1

податок на прибуток

 

 

 

7.2

дивіденди

 

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

 

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

 

 

 

7.5

інше використання прибутку

 

 

 

8

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

1034,44

99,67

22,57

9

Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал, без ПДВ

5,00

5,00

5,00

10

Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал, з ПДВ

6,00

6,00

6,00

11

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

206745,00

19920,00

4511,00

 

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

тис.грн. без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Теплова енергія для потреб населення

Теплова енергія для потреб бюджетних установ

Теплова енергія для потреб інших споживачів

тис.грн на рік

грн/Гкал

тис.грн на рік

грн/Гкал

тис.грн на рік

грн/Гкал

1

2

5

6

7

8

9

10

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

281558,06

1361,86

45688,53

2293,60

9192,02

2037,69

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

272118,86

1316,21

44779,06

2247,94

8986,07

1992,03

1.1.1

паливо

 

 

 

 

 

 

1.1.2

електроенергія

140,20

0,68

13,51

0,68

3,06

0,68

1.1.3

покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок

267487,63

1293,80

44344,46

2226,13

8881,96

1968,95

1.1.4

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

271,74

1,31

26,18

1,31

5,93

1,31

1.1.5

вода для технологічних потреб та водовідведення

2158,74

10,44

208,00

10,44

47,10

10,44

1.1.6

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

2060,55

9,97

186,92

9,38

48,02

10,65

1.2

прямі витрати на оплату праці

5804,41

28,08

559,26

28,08

126,65

28,08

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

3634,78

17,58

350,21

17,58

79,31

17,58

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1276,97

6,18

123,04

6,18

27,86

6,18

1.3.2

амортизаційні відрахування

1052,93

5,09

101,45

5,09

22,97

5,09

1.3.3

інші прямі витрати

1304,88

6,31

125,73

6,31

28,47

6,31

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

1.4.3

інші витрати

 

 

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

2.3

інші витрати

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на збут, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

3.1

витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

3.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

3.3

інші витрати

 

 

 

 

 

 

4

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

5

Фінансові витрати

 

 

 

 

 

 

6

Повна собівартість

281558,06

1361,86

45688,53

2293,60

9192,02

2037,69

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

612,92

30,77

138,80

30,77

7.1

податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

7.2

дивіденди

 

 

 

 

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

 

 

 

 

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

 

 

 

 

 

 

7.5

інше використання прибутку

 

 

 

 

 

 

8

Вартість  теплової енергії за відповідними тарифами

281558,06

1361,86

46301,46

2324,37

9330,82

2068,46

9

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ

 

1361,86

 

2324,37

 

2068,46

10

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ

 

1634,23

 

2789,24

 

2482,15

11

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

206745,00

 

19920,00

 

4511,00

 

 

Порівняльна таблиця тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання по

ДП " Сєвєродонецька ТЕЦ"


 п\п

Найменування показників

Од. виміру

Теплоенергія для населення

Теплоенергія для бюджетних установ

Теплоенергія для інших споживачів

 

 

 

діючий тариф

плануємий тариф

% росту

діючий тариф

плануємий тариф

% росту

діючий тариф

плануємий тариф

% росту

1

Тариф на транспортування теплової енергії без ПДВ

грн/Гкал

23,52

63,02

267,94

23,52

63,02

267,94

23,52

63,02

267,94

2

Тариф на постачання  теплової енергії без ПДВ

грн/Гкал

2,83

5,00

176,68

2,83

5,00

176,68

2,83

5,00

176,68

3

Тариф на  теплову енергію  без ПДВ

грн/Гкал

1306,98

1361,86

104,20

1325,50

2324,37

175,36

1792,58

2068,46

115,39

 

Зауваження та пропозиції з питань наміру ДП « Сєвєродонецька ТЕЦ»  затвердження тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання для усіх категорій споживачів приймаються підприємством протягом 7 календарних днів за адресою 93408, а/с 63, м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Директор    О.П. ГудимПравила використання матеріалів сайту