Міський центр зайнятості інформує про можливість отримання ваучера для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці

18-07-2013

Шукати роботу можна різними шляхами, зокрема за сприянням Державної служби зайнятості. Але громадянам, яким виповнилося вже 45 років, шукати роботу все далі важче, так як в умовах постійного розвитку технологій знання та навички працівників, отримані в більшості в радянські часи, є застарілими. Тому Закон України «Про зайнятість населення» передбачив право громадян віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років та які мають професійно–технічну або вищу освіту, одноразово отримати ваучер для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Згідно з Порядком видачі ваучерів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 право на отримання ваучера мають особи, які:

-  досягли віку 45 років і старше, до досягнення ними пенсійного віку;

-  мають страховий стаж не менше 15 років;

-  мають професійно-технічну або вищу освіту;

-  не проходили протягом останніх п'яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

-  не є безробітними, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням територіального органу.

Для отримання ваучера можуть залучатися наступні категорії громадян:

-  зареєстровані безробітні;

-   особи, які не мають роботи, але не зареєстровані в територіальному органі, як безробітні;

-   зайняте населення.

На підставі ваучера можуть застосовуватися наступні види навчання:

-   перепідготовка робітників - професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які раніше здобули первинну професійну підготовку;

-   перепідготовка фахівців - одержання нової спеціальності, професії чи кваліфікації на основі раніше здобутої освіти та досвіду практичної роботи без підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня;

-     підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою - розширення та поглиблення раніше здобутих професійних знань, умінь і навичок за раніше набутою професією (спеціальністю), оволодіння новою технікою чи технологією;

-     спеціалізація фахівців з вищою освітою - набуття особою можливістю виконувати окремі завдання та обов'язки, що мають особливості, в межах спеціальності.

Навчання може здійснюватися професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим КМУ переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, за формами навчання з урахуванням можливостей навчальних закладів:

-  денна (очна);

-  вечірня;

-  заочна, дистанційна.

Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімума для працездатних осіб, встановленого законом (станом на 1 січня 2013 року - 11470 грн.).

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Більш детальну інформацію можна отримати звернувшись до Сєвєродонецького міського центру зайнятості за адресою: вул. Гагаріна, 116.