УВАГА! Юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та громадським формуванням! Зустрічайте новий порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України

23-11-2020

Сєвєродонецьке міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області повідомляє, що 02 жовтня 2020 року постановою правління Фонду соціального страхування  України № 23 затверджено Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання (далі — Порядок № 23). Постанова набирала чинності з дня її оприлюднення, тобто опублікування в «Урядовому кур’єрі» № 198 від 10.10.2020. Одночасно втратила чинність Інструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29.

Прийнятий Порядок № 23 дозволить зменшити кількість малоефективних документальних перевірок, а також мінімізує навантаження на страхувальників із одночасним збільшенням ефективності захисту інтересів застрахованих осіб.

Порядком № 23 визначено підстави, умови та процедуру проведення перевірок у разі надання застрахованим особам:

  • допомоги: по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); по вагітності та пологах; на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
  • виплат потерпілим на виробництві: допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; виплат в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу; відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

 

Особливості проведення перевірок за Порядком № 23

 За нормами Порядку № 23 чітко визначені види перевірок: відповідно до пункту 2.4 Порядку № 23 посадові особи Фонду мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки. 

Під час перевірок перевіряється:

• достовірність відомостей, поданих страхувальниками для отримання страхових коштів Фонду;

• дотримання порядку використання страхувальниками виділених йому страхових коштів Фонду.

Цей порядок встановлює чіткі підстави для документальних планових перевірок страхувальників, а саме: до плану-графіка перевірок відбираються страхувальники, в яких наявна хоча б одна з таких підстав:

  1. зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів), та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
  2. здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;
  3. наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску.

Страхувальники, в яких наявні декілька підстав для проведення перевірок, включаються до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний квартал в першу чергу.

Документальна планова перевірка одного й того самого страхувальника проводиться не частіше ніж один раз на рік.

Документальні планові перевірки страхувальників, в яких відсутні підстави для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, здійснюються не частіше ніж один раз на три роки.

Порядком № 23 запроваджено уніфіковану форму акта перевірки страхувальника, що підтверджує факт проведення документальної перевірки, відображає її результати та є носієм доказової інформації про виявлені порушення у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Звертаємо увагу!

Серед нововведень Порядку № 23 є те, що Фонд соціального страхування України тепер вправі зупиняти виплати в разі відмови або перешкоджання з боку страхувальника у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним до Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду.

Також нагадуємо, що перешкоджання (відмова, недопущення) з боку страхувальника у проведенні посадовими особами Фонду документальної перевірки є підставою для притягнення посадових осіб страхувальника до адміністративної відповідальності згідно зі ]]>ст. 188-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення]]>.

 

Додатково повідомляємо: при проведенні перевірок посадовими особами Фонду розглядаються питання щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду по виду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

Підстави для здійснення вказаних перевірок: Порядок здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 17.10.2003 № 68, ]]>Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України]]>, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 № 36, та Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 30.

 

                                                                                                             Ольга БАЖЕНОВА,

Заступник начальника відділення – начальник відділу по роботі зі страхувальниками Сєвєродонецького міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області