Підсумки роботи за І квартал 2019 року Сєвєродонецького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області

06-06-2019

Сєвєродонецьке міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі – відділення) на місцевому рівні здійснює реалізацію державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Станом на 01 квітня 2019 року на обліку у відділенні перебуває 9148страхувальників, у тому числі: 3605 – юридичних осіб, 5543фізичні особи, відсутні фізичні особи-підприємці, які уклали договір про участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Відділенням обслуговується 1817 потерпілих та членів їх сімей, із них 1606 – внутрішньо переміщені особи.

Протягом І кварталу 2019 року відділенням здійснено:

- страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей у сумі 13236,5 тис. грн, у т.ч. одноразова допомога в разі стійкої втрати працездатності – 11,2 тис. грн, щомісячні страхові виплати потерпілим та виплати в разі втрати годувальника – 13169,93 тис. грн, інші види допомоги – 55,37тис. грн;

- фінансування матеріального забезпечення на суму 10464,79 тис. грн по3040 застрахованим особам, у т.ч. по тимчасовій непрацездатності –7864,97 тис.грн, по вагітності та пологах – 2571,12 тис. грн, допомога на поховання – 28,7 тис. гривень.

З01 жовтня 2018 рокуза Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціальногострахування України (постанова від 19.07.2018 №12)здійснюється прийняття від страхувальників заяв-розрахунків в електронному вигляді.Переваги електронного взаємообміну: економія часу, передавання даних з робочого місця, відстеження за отриманням, обробкою та прийняттям документів – позитивно оцінені страхувальниками. Станом на 01.04.2019 відділенням укладено із страхувальниками 230 договорів про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України та прийнято за допомогою електронного обміну 597 заяв-розрахунків.

За звітний період на проведення страхових виплат на медичну та соціальну допомогу 33 потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань витрачено 237,54 тис.грн, у тому числі: на оплату лікування 15 потерпілих та забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення витрачено86,82 тис. грн, забезпечено технічними засобами реабілітації 1 особу на 4,29 тис. грн, виплачена компенсація на забезпечення доглядами (спеціальним медичним, постійним стороннім та побутовим обслуговуванням) 13 потерпілим на суму 137,8 тис. грн, за іншими видами медико-соціальних послуг витрачено 1,57 тис. гривень.Направлено на реабілітаційне лікування у санаторно-курортні заклади за рахунок коштів Фонду 3 застрахованих осіб, відшкодовано санаторно-курортнимзакладам 43,8 тис. гривень.

Страховими експертами з охорони праці уІ кварталі 2019 року взято участь у 11 розслідуваннях нещасних випадків на виробництві.

З березня 2019 року Фондом соціального страхування України відновлено проведення планових перевірок страхувальників щодо дотримання страхувальником вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема використання коштів Фонду.

Сєвєродонецьким міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській областів повному обсязі виконуються всі функції та завдання, передбаченіЗаконом України"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зокрема, щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, профілактики нещасних випадків, здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду.

Є. Пушкарьов, начальник Сєвєродонецького міського відділення