ФСС України у Луганській області інформує: Підсумки роботи за 2018 рік Сєвєродонецького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області

25-03-2019

   Сєвєродонецьке міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі – відділення) на місцевому рівні здійснює реалізацію державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

  Станом на 01 січня 2019 року на обліку у відділенні перебуває 9070 страхувальників, в тому числі: 3542 – юридичні особи, 5528 – фізичних осіб, відсутні фізичні особи-підприємці, які уклали договір про участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Відділенням обслуговуються 1831 потерпілий та члени їх сімей, із них 1619 – внутрішньо переміщені особи.

  Протягом 2018 року відділенням здійснено:

- страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей у сумі 53966,7 тис. грн, у т. ч. одноразова допомога в разі стійкої втрати працездатності – 286,22 тис. грн, одноразова допомога в разі втрати годувальника – 202,1 тис. грн, щомісячні страхові виплати потерпілим та виплати в разі втрати годувальника – 53206,75 тис. грн, інші види допомоги – 271,620 тис. грн;

- фінансування матеріального забезпечення на суму 41450,3 тис. грн по 8026 застрахованих особах, у т. ч. по тимчасовій непрацездатності – 28292,7 тис. грн, по вагітності та пологах – 13018,2 тис. грн, допомога на поховання – 139,4 тис. гривень.

  З 01 жовтня 2018 року за Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (постанова від 19.07.2018 № 12) здійснюється прийняття від страхувальників заяв-розрахунків в електронному вигляді. Переваги електронного взаємообміну, а саме: економія часу, передавання даних з робочого місця, відстежування отримання, обробки та прийняття документів – позитивно оцінені страхувальниками. Станом на 01.01.2019 відділенням укладено із страхувальниками 183 договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України та прийнято за допомогою електронного обміну 363 заяви-розрахунки.

  За звітний період на медичну та соціальну реабілітацію, відновлення здоров’я та працездатності 68 потерпілих на виробництві витрачено 1 080,680 тис. грн, із них: 50 потерпілим компенсовано лікування на суму 364,308 тис. грн, технічними засобами реабілітації забезпечено 7 осіб на суму 79,905 тис. грн, 9 потерпілих на виробництві отримали санаторно-курортне лікування на суму 129,462 тис. грн, на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування витрачено 471,737 тис. грн, за іншими видами – 35,268 тис. гривень. Направлено на реабілітаційне лікування у санаторно-курортні заклади за рахунок коштів Фонду 63 застраховані особи, відшкодовано санаторно-курортним закладам 771,444 тис. гривень.

  Страховим експертом з охорони праці у 2018 році взято участь у 22 розслідуваннях нещасних випадків на виробництві.

  Звертаємо увагу страхувальників, що в грудні 2018 року прийнята постанова правління Фонду соціального страхування України від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України», якою встановлено форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України.

  Методичні рекомендації щодо заповнення Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України та форма Звіту подано на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування України ]]>http://www.fssu.gov.ua]]> у розділі Страхувальники / Роз’яснення. У вказаних рекомендаціях встановлено чіткий порядок та строки (до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня) подання Звіту страхувальниками до відділення.

  Сєвєродонецьке міське відділення повною мірою виконує свої обов’язки і фінансує всі виплати, передбачені законодавством та рішеннями Кабінету Міністрів України щодо підвищення соціальних стандартів.

Є. Пушкарьов начальник Сєвєродонецького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області