Аналіз виробничого травматизму на підприємствах  міста Сєвєродонецька Луганської області за  2017 рік

24-01-2018

СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У  ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Аналіз виробничого травматизму на підприємствах  міста Сєвєродонецька Луганської області за  2017 рік

Згідно оперативних даних, на підприємствах, установах та організаціях міста у  2017 році сталося 18 нещасних випадків на виробництві, так як і у  2016 році, були зареєстровані 27 нещасних випадків на виробництві, при яких постраждали 27 осіб у 2017 році та 19 осіб відповідно.

 

За 2017 рік визнані страховими 10 нещасних випадки на виробництві, при яких постраждали 11 осіб, серед яких 9 нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності та один нещасний випадок з тяжкими наслідками . За  2016 рік були визнані страховими 19 нещасних випадків, при яких постраждали 19 осіб. 

Загальний рівень виробничого травматизму у  2017  році у порівнянні з 2016 роком знизився у 1,5 рази , загальний рівень смертельного виробничого травматизму у   2017 році порівнянні з 2016 роком залишився незмінним.. Рівень страхового травматизму   2017 році знизився  у порівнянні з   2016 роком на дев’ять  випадків, або у 1,9 рази, рівень страхового смертельного травматизму у і  2017 році залишився на тому ж рівні, що і уі  2016 році (0 проти 0).

За результатами роботи комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві у і 2017 році дев’ять   нещасних випадків на виробництві були визнаний не страховим тоді, як у і 2016 році вісім нещасних випадки були визнані не страховими.

Відомості про стан виробничого травматизму  у таблицях 1-6.

Таблиця 1

Відомість про стан виробничого травматизму на підприємствах, в установах і організаціях  2017 рік у порівнянні з 2016 роком

                      2017 р.

                   2016 р.

     (+, -)

Кількість

постраж-

далих

осіб

Кількість

постражда-лих осіб (визнані

страховими)

Кількість

страхових

випадків

   „С”

Кількість

постражда-лих

осіб

Кількість

постражда-лих

осіб (визнані

страховими)

Кількість страхових

випадків

  „С”

„З”

„С”

19

11

0

27

19

0

-«8»

0

Таблиця 2

Динаміка травматизму на підприємствах, в установах, організаціях по галузям економіки за  2017 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Код

галузі

згідно з КВЕД

Галузі економіки та

види робіт

2017 р.

     2016 р.

(+,-)

„З”

(+,-)

„С”

Кількість

страхових

випадків

 кількість

осіб, що постраж-

дали

Смер-тель-но

трав-мова-но

Кількість

страхових

випадків

 кількість

осіб, що постраж-

дали

Смер-тель-но

трав-мова-но

1

2

3

4

3

4

7

8

26.20

Виробництво комп’ютерів та іншого перефірійного  устаткування

0/0

0

1/1

0

-1/-1

 

1

2

3

4

3

4

7

8

20.15

Виробництво мінеральних добрив та азотних сполук

1/1

0

2/2

0

-1/-1

0

85.10

Дошкільна освіта

2/3

0

0/0

0

+2/+3

0

84.11

Державне управління загального характеру

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

85.42

Вища освіта

2/2

0

0

0

+2/+2

0

29.32

Виробництво інших вузлів деталей та приладів для автотранспортна засобів

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

24.52

Лиття сталі

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

65.12

Інши види страхування крім страхування життя

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

71.12

Діяльність у сфері геології та геодезії

0/0

0

1/1

0

-2/-2

0

01.11

Виробництво зернових культур

1/1

0

1/1

0

0/0

0

86.10

Діяльність лікарських закладів

1/1

0

0/0

0

+1/+1

0

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктів харчування,напоями та тютюновими виробами

2/2

0

0

0

+2/+2

0

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

1/1

0

1/1

0

0/0

0

35.30

Постачання пари та горячої води

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

75.00

Ветеринарна діяльнісь

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

31.01

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

25.29

Виробництво баків та інших металевих конструкцій

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

41.20

Будівництво житлових та нежитлових будівель

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

23.14

Виробництво скловолокна

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

81.10

Комплексне обслуговування об’єктів

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

35.22

Розподілення газоподібного палива через місцеві мережі газопостачання

0/0

0

1/1

0

-1/-1

0

 

Разом:

10/11

0

19/19

0

-9/-8

0

Таблиця 3

Відомості про нещасні випадки із смертельними наслідками, які відбулися на підприємствах м.Сєвєродонецька за  2017рік                                                                                                                     

п/п

Підприємство

Кількість

н/в

Стислі обставини нещасних випадків

Відділення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Не було

Таблиця 4

Відомості про групові нещасні випадки, які трапилися на підприємствах м.Сєвєродонецька у 2017 році               

                                                                                          

з/п

Підприємство

Кількість

н/в

Кількість потерпілих

Відділення

Всього

у т.ч.смертельно

1

2

3

4

5

6

1

КДНЗ №37 «Струмочок»

1

2

0

 

           

Таблиця 5

Аналіз нещасних випадків по видам подій за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком                                                                                                         

з/п

Вид події, що призвела до нещасного випадку

Кількість страхових випадків ччі.2017р./до  .2016р.

Кількість осіб, що потерпіли

„+”

„_”

всього

      2017р./2016р.

 

у т.ч. смертельно

2017р/  2016р.

1

2

3

4

5

6

 

02.1

Падіння потерпілого, під час пересування

 

2/6

2/6

0/0

-4

1

2

3

4

5

6

06.1

Дія підвищених температур (крім пожежі)

1/0

2/0

0/0

-1

04.1

Дія рухомих частин ,що обертаються :деталей,обладнання ,машин

1/2

1/2

0/0

-1

16

Стихійне лихо

1/0

1/0

0/0

+1

14

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

1/0

1/0

0/0

+1

 

02.2

Падіння потерпілого з висоти

 

1/3

1/3

0/0

-2

01.1

Дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування

2/2

2/2

0/0

0

01.2.1

Наїзд транспортних засобів на потерпілого на території підприємства

1/0

1/0

0/0

+1

03.4

Падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів

0/2

0/2

0/0

-2

11

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

0/1

0/1

0/0

-1

 

Разом:

10/19

11/19

0/0

-8”/0”/

Таблиця 6

Відомості про причини нещасних випадків, які трапились у  2017 році у порівнянні з  2016 роком             

                                                                                                                     

п/п

Причини нещасних випадків

Кількість нещасних випадків..2017р./2016р.

„+”,„-„

 

ТЕХНІЧНІ:

7/5

+2

01

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

2/0

+2

05

Недосконалість технологічного прцесу

0/2

-2

18

Порушення технологічного процесу

2/0

+2

21

Порушення правил безпеки руху

3/2

+1

20

Порушення вимог безпеки підчас експлуатації транспортних засобів

0/1

-1

 

Разом:

7/5

+3

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

3/13

-10

24.1

Невиконання посадових обов'язків

1/7

-6

15

Невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

0/1

-1

24.2

Невиконання вимог інструкцій з охорони праці

0/4

-4

25

Інші організаційні причини

1/0

+1

11

Неякісне розроблення недосконалість інструкцій

1/0

+1

31

Травмування смерть внаслідок противоправних дій

0/1

-1

 

Разом:

3/13

-10

 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ:

 

 

32

Особиста необережність потерпілого

0/5

-5

 

Разом:

0/4

-5

 

Усього:

2/7

-13

У 2017 ці  70% загальної кількості визрнаних страховими нещасних випадків відбулась технічних причин та  30%організаційних причин.

Статистичний аналіз страхових нещасних випадків по показникам:

за віком потерпілих:

до 20 років - немає

від 20 до 30 років - немає

від 30 до 40 років - 1 особа (20%)

від 40 до 50 років - немає

від 50 до 60 років - 2 особа (40%)

Понад 60 років - 2 особа (40%)

за загальним стажем роботи:

до 1 року - немає

від 1 до 10 років - 3 особи (27%)

від 10 років і більше - 8  осіб (73%)

по стажу за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний випадок:

до 1 року -  1 особа (9%)   

від 1 до 10 років -  2 особа (18%)

від 10 років і більше -  8 особи (73%)  

по характеру травм:

поранення (забій)щалепи)  - 1 особа ( 9%)

Струс головного мозку  - 4 особа (36,5%)

Перелом закритий  шийки

бедра  - 4 особа (36,5%)

Термічний опік - 2 особи (18%)

за робочим часом:

денна зміна – 11 осіб (100%)            

нічна зміна  - немає

по статі потерпілих:

чоловіків - 2 особи (18%)    

жінок - 9 осіб (82%)    

З метою поліпшення стану охорони праці, забезпечення виконання  профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійних захворювань та інших випадків загроз здоров’ю  застрахованих, викликаних умовами праці, сектор страхових експертів з охорони прці Сєвєродонецького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області пропонує роботодавцям:

З метою поліпшення стану охорони праці, забезпечення виконання  профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійних захворювань та інших випадків загроз здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці, сектор профілактики травматизму відділення ВД Фонду СНВ у м.Сєвєродонецьку пропонує роботодавцям:

1. Своєчасно інформувати Сєвєродонецьке відділення Фонду про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання.

2. Якісно, у встановлені терміни проводити розслідування нещасних випадків на виробництві.

3. Ретельно аналізувати стан охорони праці та виробничого травматизму на підприємствах та інформувати працівників про його причини та наслідки.

4. Безумовно виконувати заходи по недопущенню подібних нещасних випадків, намічені комісіями з розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань та відображені у актах форм Н-1 та П-4.          

5. Проводити якісний відбір кадрів, особливо для виконання робіт з підвищеною небезпекою, підвищити якість навчання безпечним засобам виконання робіт.

6. Своєчасно проводити обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій, у повному обсязі виконувати рекомендації заключних актів за результатами періодичних медичних оглядів.

7. У повному обсязі виконувати зобов'язання, передбачені розділом „Умови та охорона праці” колективних договорів підприємств та фінансування охорони праці на рівні, не нижчому, ніж передбачено ст.19 Закону України „Про охорону праці”.

6. Своєчасно проводити огляди та випробування технічного стану обладнання підприємств на його відповідність вимогам діючих нормативно-правових актів, стандартів, здійснювати безпечну та безаварійну експлуатацію обладнання.

7. Дотримуватися безпечного ведення технологічних процесів у відповідності до затверджених регламентів, а виконання ремонтних робіт – до вимог проектної документації.

8. Здійснювати систематичний контроль на усіх рівнях організаційної структури підприємиств за станом безпеки і умов праці на виробництві, застосуванням працівниками засобів індивідуального та колективного захисту.

9. Підвищити відповідальність посадових осіб та працівників за виконання ними посадових та професійних обов'язків.

Начальник сектору страхових експертів з охорони праці О.М. Мурзенко

 Правила використання матеріалів сайту