Зміни у порядку нарахування амортизації необоротних активів

30-06-2020

Сєвєродонецьке управління Головного управління ДПС у Луганські області звертає увагу платників податків на зміни внесені до пункту 14.1.138 п. 14.1 статті 14, до пунктів 138.3.1 та 138.3.3. пункту 138.3 статті 138 та на доповнення підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» пунктом 43 прим 1, пунктом 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) (далі- ПКУ)  внесені Законом України від 16 січня 2020 р. № 466-ІХ (далі- Закон), що набирають чинності з 23 травня 2020р.

Нормами Закону  внесені наступні зміни, які впливають на нарахування амортизації:

  1. Збільшено вартісний поріг (з 6000 до 20000) для віднесення необоротних активів до основних засобів, очікуваних засобів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). Це збільшення стосується нових необоротних активів, які ще не введені в експлуатацію після 22 травня 2020р. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020р., продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20000гривень.
  2. Не здійснюється нарахування податкової амортизації за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією.

Крім того, платникам податку на прибуток дозволено використання «виробничого» методу нарахування амортизації. Рішення про застосування такого методу щодо основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом, платники можуть прийняти з ІІ-ІV кварталу 2020р.

Стосовно доповненням підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ пунктом 43 прим 1, то згідно з ним платникам надано право на період 2020-2030р.р. застосовувати прискорену амортизацію щодо основних засобів наступних груп:- групи 3 (лише в частині передавальних пристроїв); - групи 4(щодо будь-яких машин та обладнання); - групи 5 ( щодо будь-яких транспортних засобів; - групи 9 (щодо будь-яких основних засобів, класифікованих як «інші» для цілей підпункту 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 ПКУ). Важливо, що зазначені основні засоби повинні і надалі використовуватись у власній господарській діяльності платника податку та не можуть продаватись або надаватися в оренду іншим особам (крім платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна, наприклад - лізингових компаній).

Зміни щодо порядку нарахування амортизації застосовується вже у податкових (звітних) періодах 2020р. Тобто платники податку мають право провести перерахунок сум амортизації щодо зазначених об’єктів, які зазначені в Декларації за І квартал 2020 року, врахувати результати перерахунку вже в Декларації за півріччя 2020 року та відобразити відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації за цей період.

З більш детальною інформацією щодо змін стосовно нарахування амортизації необоротних активів (порядок нарахування амортизації платниками, щодо застосування «виробничого» метода амортизації та щодо змін в частині застосування прискореної амортизації) можна ознайомитися у листі ДПС України від 04.06.2020р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07.

 

Сєвєродонецьке управління

Головного управління ДПС у Луганській області