Ви тут:

Питання планової перевірки дотримання вимог сан. законодавства при обстеженні промпідприємств

15-06-2016

Питання планової перевірки дотримання вимог сан. законодавства при обстеженні промпідприємств, АТП, підприємств по обслуговуванню автомобілів (СТО, АЗС, АГНКС, АГЗС), складів сильнодіючих отруйних речовин, отрутхімікатів, міндобрив та ін. підприємств

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за організацією та виконанням вимог законодавчих актів, санітарних норм і правил,  передбачених:

1. Законом України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення».

2. Законом України «Про охорону атмосферного повітря»

3. Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами ДСП-201-97

4. Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів від 19.06.1996 р. №173

5.  Державними санітарними правилами і нормами 2.2.7.029-99 „Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”

При перевірках  перевіряються наступні  питання:

 • Основний вид діяльності підприємства,  продукція, що випускається, проектний і фактичний обсяг продукції, що випускається;
 • Перелік виробничих цехів, їх призначення;
 • Краткий технологічний процес, використовуване встаткування;
 • Нормативний  та фактичний розмір СЗЗ підприємства. Додержання  державних  санітарних правил  планування та забудови населених пунктів від 19.06.1996 р. №173 по СЗЗ.
 • Наявність нормативної документації на підприємстві по охороні атмосферного повітря;
 • Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу,  їх валовий обсяг;
 • Додержання підприємствами нормативів гранично-допустимих викидів в атмосферне повітря від джерел;
 • Проведення лабораторного контролю за виконанням  нормативів гранично-допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин та їх впливом на атмосферне повітря міста;
 • Наявність твердих і рідких відходів при здійсненні виробничої діяльності підприємства, їх перелік, кількість;
 • Рішення питань утилізації, знешкодження, передачі рідких і твердих відходів іншим власникам, що мають  ліцензії;
 • Відповідність місць тимчасового розміщення відходів вимогам ДСНіП  2.2.7.029-99;
 • Виконання перспективного плану в сфері обігу з відходами;
 • Дані про фактичний обсяг  і розміщення  відходів на проммайданчиках;
 • Моніторинг впливу відходів на об'єкти навколишнього природнього середовища;
 • Наявність розроблених на підприємстві заходів по ОПС та їх виконання;
 • Виконання пропозицій міськСЕС, наданих у  попередніх актах обстежень.