Ви тут:

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проєкту «Детальний план частини території міста Сєвєродонецьк в районі вул. Новікова»

10-11-2021
Категорія: 

      1. Замовник

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області, код ЄДРПОУ44083662,

93404, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32, тел. (06452) 4-21-99.

       2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

        Положенням статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI визначено, що детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. В межах населеного пункту детальний план уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

        Метою розроблення проєкту детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі вул.Новікова є уточнення положень Генерального плану м. Сєвєродонецька, планувальної структури, функціонального призначення частини території в районі вул. Новікова для визначення можливості будівництва об’єктів громадського призначення, створення інженерно-транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, комплексного благоустрою та озеленення території та формування ділянок під розміщення культової споруди, автосалону з продажу автомобілів, центру обслуговування автомобілів, закладу громадського харчування та туристично-спортивного центру

При розробці Детального плану враховується Генеральний план м.Сєвєродонецька, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного кадастрів, інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території.

        Підставою для розроблення проєкту детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі вул. Новікова є:

       - розпорядження керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк «Про розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі вул. Новікова» від 29.09.2020 №529.

       - розпорядження керівника Сєвєродонецької міської ВЦА «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік» від 30.03.2021 №245.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Детальним планом території визначаються:

˗   принципи планувально-просторової організації забудови;

˗   червоні лінії та лінії регулювання забудови;

˗   функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

˗   містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

˗   потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

˗   доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

˗   черговість та обсяги інженерної підготовки території;

˗   систему інженерних мереж;

˗   порядок організації транспортного і пішохідного руху;

˗  порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

Проектом детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі вул. Новікова розглядається упорядкування планувальної структури території для розміщення культової споруди, автосалону з продажу автомобілів, центру обслуговування автомобілів, закладу громадського харчування та туристично-спортивного центру, а також уточнення функціонального призначення частини території міста у згаданому районі, створення інженерно-транспортної інфраструктури, організація транспортного і пішохідного руху, комплексного благоустрою та озеленення території.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

До об'єктів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, що підлягають оцінці впливу відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», на території міста Сєвєродонецьк в районі вул. Новікова відноситься:

 • поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;
 • будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць;
 • розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або продовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до підпунктів 14 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» даний вид діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Детальний план території населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проектних рішень детального плану, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори.

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням проєкту детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі вул. Новікова для формування ділянок під розміщення культової споруди, автосалону з продажу автомобілів, центру обслуговування автомобілів, закладу громадського харчування та туристично-спортивного центру, наступні:

- викиди забруднюючих речовин від пелетної котельні культової споруди, автосалону з продажу автомобілів, центру обслуговування автомобілів та автономної котельні закладу громадського харчування, резервуарів та паливороздавальних колонок автозаправних станцій, мийки та шиномонтажа автомобілів та пересувних джерел (автостоянки);

- утворення господарсько-побутових та виробничих стічних вод;

- утворення побутових та виробничих відходів;

- утворення поверхневих стічних вод.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул.Новікова територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Зважаючи на географічне положення міста Сєвєродонецьк, транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул.Новікова для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території, передбачається розглянути:

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – без впровадження проєктних змін, тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2: розміщення виключно промислових об’єктів 4-5 класу небезпеки.

Оцінка ефективності альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності достовірних відомостей про об'єкт прогнозування і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

 • Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
 • Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням ймовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

          - збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту детального плану з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу детального плану території на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження детального плану території на довкілля.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначених законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідно до санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;
 • заходи пожежної безпеки відповідно до нормативних вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо проєкту містобудівної документації «Детальний план частини території міста Сєвєродонецьк в районі вул. Новікова» подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення заяви на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ВЦА до управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, E-mail: %20dp-zem-arhatsed-rada [dot] gov [dot] ua,%20egorovandreyatsed-rada [dot] gov [dot] ua"> dp-zem-arhatsed-rada [dot] gov [dot] ua, egorovandreyatsed-rada [dot] gov [dot] ua. Контактні телефони:  (06452) 4-21-99.

 

Керівник Сєвєродонецької міської

військово -цивільної адміністрації                                  Олександр СТРЮК


37