Ви тут:

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, ТОВ "ТАНА"

16-08-2021
Категорія: 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Виробничо-комерційна фірма - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАНА»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

__________________________ код ЄДРПОУ 14338636___________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб'єкта господарювання

______ 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 4, тел.: (06452) 6-81-44, 6-81-45_____

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий

індекс, адреса),контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика

Планована діяльність полягає в реконструкції виробничої будівлі ВКФ ТОВ «ТАНА» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 4, та розміщенні в ній виробництва термоеластопласта продуктивністю 7 т/добу та дослідної установки продуктивністю 300 кг/год, а також у заміні екструдера ТЕ-50, що розташований у виробничій будівлі за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 2Е, на двошнековий екструдерCTE-75 PLUS.

Екструзійна лінія виробництва гранул термоеластопласту (термопластичного полімерного матеріалу на основі синтетичних каучуків) побудована на основі двошнекового екструдера, водокільцевої системи грануляції та гравіметричної системи дозування готової продукції.

Технічна альтернатива 1.

Виробництво термоеластопласту, що планується розмістити за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 4, складатиметься з наступних етапів:

 • змішування сировини: доставлення сировини (поліпропілен, каучук, крейда) зі складуелектроштабелером, зважування на підлогових вагах, завантаження у змішувач YX3-16M-4, кожух якого попередньо підігрівається, безпосереднє змішування, відвантаження матеріалу у проміжну ємність;
 • екструзія: завантаження матеріалу в бункер екструдера, його дозування в завантажувальний отвір двошнекового екструдераCTE-65,пластифікація сировини з утворенням пробки, яка під дією тиску випресовується та гомогенізується, подача продукту на фільєру (являє собою невід'ємну частину двошнекового екструдераCTE-65);
 • грануляція: зрізання екструдату ножами, що обертаються по фільєрі, подача утворених гранул по трубопроводі потоком води в гранулятор UW-500, де відбувається відділення продукції від води;
 • поділ на фракції: розподіл гранул на три фракції за допомогою вібросита JB/T5330-2007;
 • сушка: подача готової продукції пневмотранспортом ф180мм за допомогою інжектора в сушарку CB 900FIдля видалення надлишку вологи;
 • пакування: подача продукції пневмотранспортом ВЦ 4-75 в накопичувальні бункери, затарювання її в поліетилетнову тару та відвантаження на склад готової продукції.

У технологічному процесі застосований замкнутий цикл оборотної води. Опис технологічної схеми дослідної установки аналогічний промисловій.

Технічна альтернатива 2.

Виконання лінії виробництва гранул термоеластопласту за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 4 за «традиційною» технологією виробництва, що складатиметься на наступних стадій:

 1. резинозмішування та підготовка суміші у гумозмішувачі періодичної дії з камерою від 200 л;
 2. вальцювання, де відбувається додаткове перемішування, зниження в'язкості суміші, введення вулканізаторів, підігрів суміші перед подальшою переробкою;
 3. екструдування черв'ячним пресом з великим діаметром шнека (100-200 мм), де під тиском гумова суміш видавлюється в формуючу головку, через яку постійно простягається мідна жила, в результаті чого накладається ізоляція;
 4. вулканізація, що являє собою протяжну термошафу, де підтримується задана температура для зшивання (120-200 °С).

Технічна альтернатива 2 є тихохідною, окрім цього відсутня можливість повторно переробляти некондиційну продукцію, також її реалізація призведе до збільшення номенклатури та обсягів викидів забруднюючих речовин та відходів виробництва.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Плановану діяльність планується здійснювати на виробничих територіях функціонуючого об'єкту ВКФ ТОВ «ТАНА» за адресами: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 4 (перебуває в оренді підприємства на підставі договірних відносин, кадастровий номер 4412900000:04:002:0263 (площа ділянки 0,3682 га) та м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд 2Е (перебуває у власності суб'єкта господарювання, кадастровий номер 4412900000:04:002:0008 (площа ділянки 0,9555 га).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Реалізація планованої діяльності на інших територіях є недоцільним, діяльність планується здійснювати на вже існуючих спорудах і комунікаціях підприємства, розміщеного на правах договорів оренди виробничих корпусів). Тому територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціально-економічне середовище носитиме позитивний характер: передбачається створення сучасного виробництва, яке дозволить виробляти високоякісну конкуренто спроможну продукцію; очікується отримання додаткового прибутку, збільшенню надходжень до бюджету.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Продуктивність промислової установки виробництва термоеластопласта за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 4 становить 7 т/добу, продуктивність дослідної установки виробництва термоеластопласта становить 300 кг/год. Продукція - гранули термоеластопласта розміром 2-6 мм.

Проектні норми витрат основних видів сировини та енергоресурсів на 1 тону продукції:

 • поліпропілен - 0,2 т;
 • каучук - 0,3 т;
 • крейда - 0,5 т;
 • електроенергія - 3 кВтгод;
 • вода - 0,05 м3.

Режим роботи підприємства - безперервний, цілодобовий. Розрахункова річна тривалість роботи підприємства прийнята 8000 годин.

Продуктивність двошнекового екструдераCTE-75 PLUS, встановлення кого планується за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 2Е, становить 300 - 500 кг/год. У зв'язку із заміною обладнання, очікується збільшення продуктивності виробництва у 1,5 рази. Режим роботи установки - безперервний, цілодобовий, річна тривалість роботи прийнята 8000 годин.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Підприємство відноситься до об'єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:

 • при експлуатації об'єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;
 • викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;
 • відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;
 • виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні обмеження:
 • експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно- гігієнічними нормами та правилами;
 • дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
 • рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:

 • дотримання правил пожежної безпеки.

Замовник бере на себе зобов'язання виконувати всі умови щодо експлуатації об'єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень. щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1

 • дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони;
 • санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі рівні звуку (дБА). щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалася.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається, так як діяльність підприємства здійснюється в межах існуючого підприємства. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, та облік відходів з передачею їх спеціалізованим підприємствам. Персонал проходить періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища. щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1

Потребує розробки проекту санітарно-захисної зони підприємства, розрахунку ГДК викидів шкідливих речовин в атмосферу на межах санітарно-захисної зони. щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернатива не розглядалася.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

клімат і мікроклімат- негативний вплив не передбачається. Підприємств не є об'єктом, якому притаманні значні виділення теплоти, вологи, парникових газів та викидів, що здатні вплинути на клімат в цілому і на мікроклімат прилеглої до об'єкту місцевості.

геологічне середовище, грунти- реконструкція виробничих будівель не спричинить за собою зміни сформованих в даній місцевості ландшафту, геологічного та структурно-тектонічної будови; не приведуть до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів і, тим самим, не викличуть змін стану і властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні. Погіршення фізико- механічних властивостей ґрунтів в процесі експлуатації не відбудеться. Утворені відходи виробництва будуть утилізовані за доступними технологіями;

повітряне середовище-під час виконання робіт з переоснащення: короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі будівельної техніки, здійсненні зварювальних та фарбувальних робіт; під час експлуатації: допустимий вплив. Джерелами утворення забруднюючих речовин при експлуатації об'єкта будуть: вентиляційні труби ділянок розтарювання та завантаження сировини, екструзії, підготовки сировини, труби сушильної ділянки, опалювальних котлів та неорганізовані зварювальні пости. Негативний вплив очікується в межах затверджених нормативів. З урахуванням реалізації запланованих природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

водне середовище- водокористування об'єкту на період реконструкції та функціонування об'єкту за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 2Е передбачається за рахунок існуючих мереж водопостачання та водовідведення; для об'єкту за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 4, запроектована система внутрішніх мереж господарсько-питного водопроводу, гарячого водопостачання

та побутової каналізації з врахування існуючих мереж централізованого водопостачання та водовідведення, впливу на водне середовище не очікується;

шумове забруднення - при проведенні будівельно-монтажних робіт та діяльності об'єкту буде здійснюватися незначний акустичний вплив в межах допустимих значень, при експлуатації - джерелом шумового навантаження буде технологічне та вентиляційне устаткування, встановлене у виробничих і допоміжних приміщеннях підприємства

рослинний та тваринний світ, природно-заповідний фонд - під час виконання підготовчих, будівельно-монтажних робіт та планованої діяльності не матиме негативного впливу на біорізноманіття, оскільки діяльність здійснюватиметься в межах виробничої території населеного пункту;

навколишнє соціальне середовище - носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району);

навколишнє техногенне середовище - негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об'єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам'ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час будівництва та експлуатації проектованого об'єкта відсутній. щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови. щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Перша категорія видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 6 ч. 2 ст. 3 (хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік) та п. 22 ч. 2 ст. 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-УШ від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID- 19), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Дозвіл на

виконання будівельних робіт_______________________________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: OVDatmepr [dot] gov [dot] ua, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, контактна особа: Котяш Лада Павлівна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна

особа)

 

[*]Суб'єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


40