Ви тут:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля автозаправної станції з автогазозаправним пунктом № 23 та магазином супутніх товарів ПП "МАРШАЛ"

20-12-2021
Категорія: 

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

___________________________

 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності,

 (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу, на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРШАЛ" (ПП «МАРШАЛ»)

Код згідно з ЄДРПОУ 31870046

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса об’єкта: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд.151.

Телефон: (05746) 4 07 10; e-mail: buh [dot] marshalatukr [dot] net.                  

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

Діяльність автозаправної станції з автогазозаправним пунктом №23 та магазином супутніх товарів за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 10-В. На виробничому майданчику розміщене діюче технологічне обладнання, будівлі та споруди.

На території виробничого майданчика ПП «МАРШАЛ» розташована автозаправна станція (далі по тексту АЗС), яка призначена для забезпечення автотранспортних засобів світлими нафтопродуктами: бензином та дизельним паливом (далі по тексту ДП); автогазозаправний пункт (далі по тексту АГЗП), який призначений для забезпечення автотранспортних засобів зрідженим вуглеводневим газом: пропан-бутаном (далі по тексту ЗВГ) та магазином супутніх товарів. До складу АЗС входять три сталевих підземних двостінних горизонтальних резервуарів для зберігання нафтопродуктів РД-25 загальним об’ємом 75 м3 та три паливо-роздавальні колонки (далі по тексту ПРК) фірми «Gilbarco Veeder-Root» SK700-2+LPG. До складу АГЗП входять один підземний горизонтальний резервуар для зберігання ЗВГ об’ємом 20 м3 та три додаткових модуля до ПРК АЗС фірми «Gilbarco Veeder-Root» SK700-2+LPG. Режим роботи – цілодобовий; чисельність працюючих становить 10 осіб.

Технічна альтернатива 1.

Експлуатація багатофункціональної АЗС з сталевими підземними резервуарами V=25 м3 кожний та АГЗП з підземним резервуаром V=20 м3 та магазину супутніх товарів.

Технічна альтернатива 2.

Встановлення наземних резервуарів для зберігання бензину, ДП та встановлення наземного резервуару для зберігання ЗВГ. Наземне розміщення резервуарів створює більше ризиків виникнення пожежі та вибуху на об’єкті, які будуть супроводжуватись значними викидами забруднюючих речовин та створювати небезпеку для здоров'я персоналу та населення, тому розглядати технічну альтернативу 2 не доцільно, планована діяльність є оптимальним варіантом.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Виробничі потужності підприємства знаходяться на одному виробничому майданчику в м. Сєвєродонецьк за адресою: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, вул. Богдана Ліщини, 10-В. Кадастровий номер: 4412900000:04:002:0194. Тип власності: 03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку під будівництво АЗС з автомийкою та шиномонтажною майстернею. Площа: 0.2251 га. Діяльність автомийки та шиномонтажної майстерні не здійснюється.

            Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки діючі технологічні споруди та обладнання розташовані на виробничому майданчику підприємства з відповідним цільовим призначенням земельної ділянки (кадастровий номер: 4412900000:04:002:0194).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

            Вплив позитивний за рахунок покращення сервісного обслуговування і задоволення попиту власників автотранспорту в заправці нафтопродуктами та ЗВГ, створення додаткових робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно - гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На АЗС передбачається заправка автотранспорту бензином марки А-92, А-95 та ДП. Для цього експлуатуються наступні технологічні блоки: автоцистерна; резервуарний парк, у складі трьох сталевих підземних двостінних горизонтальних резервуарів для зберігання нафтопродуктів РД-25, загальним об’ємом 75 м3; двохсторонні шести пістолетні трьох продуктові ПРК  у загальній кількості 3 од. Річна витрата бензину дорівнює 1800 м3, ДП – 1600 м3.

ЗВГ доставляється на АГЗП в спеціалізованих автоцистернах та перекачується в підземний горизонтальний резервуар об’ємом 20 м3. Для скидання надлишкового тиску газу на резервуарі встановлений запобіжний клапан. Наповнення балонів газобалонних автомобілів ЗВГ здійснюватиметься за допомогою трьох додаткових модулів до ПРК АЗС фірми «Gilbarco Veeder-Root» SK700-2+LPG на два пістолети. Газонаповнювальний пост дозволяє зливання ЗВГ у резервуар з автоцистерн з допомогою та без допомоги насосу, складається з трубопроводів та кінцевих штуцерів, адаптованих для підключення спеціальних шлангів автоцистерни, необхідними пристроями безпеки. Річний обсяг ЗВГ – 1600 м3. АГЗП обслуговується персоналом, що має спеціальний допуск, клієнти до заправки автотранспортних засобів ЗВГ не допускаються.

Все обладнання заводського виготовлення, знаходиться в працездатному стані та укомплектоване експлуатаційною документацією. Прийняті технологічні рішення, враховують сучасні розробки по обладнанню, а також забезпечують безпеку експлуатації і спрямовані на зберігання існуючої екологічної ситуації в регіоні. З метою зменшення негативного впливу на оточуюче середовище при експлуатації резервуарів передбачений контроль герметичності. Для здійснення безпечного зливу та зберігання палива, резервуари обладнані дихальними клапанами. Резервуарний парк і ПРК зв'язуються системою сталевих трубопроводів. Під’єднання автоцистерни до вузла зливу нафтопродуктів та ЗВГ здійснюється гумовотканинними рукавами (шлангами) за допомогою швидко-роз’ємних муфт, виготовлених з металу, що не утворює іскор. Для під’єднання автоцистерн до контуру заземлення на час зливу нафтопродуктів встановлені металеві стержні за межами вузла зливу, які обладнанні клемами для під’єднання гнучкого заземлюючого проводу від автоцистерни. Всі операції з прийому, зберігання та відпуску палива забезпечують безпечне ведення технологічного процесу. Максимальна кількість автомобілів, що одночасно заправляються на АЗС– 18. Максимальна кількість автомобілів, що одночасно заправляються на АГЗП– 6.

Господарсько-побутове водопостачання підприємства та водовідведення централізоване. Виробниче водопостачання АЗС та АГЗП не передбачене. Покриття в місцях можливого проливу палива тверде та водонепроникне. Збір поверхневих стоків організований в герметичний резервуар для накопичення стоків з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією згідно попередньо укладеного договору. При дотриманні вимог до якості показників стічних вод можливе використання поверхневих стоків для поливу газонів. Скидання стоків в поверхневі водні об’єкти не відбувається.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

            Щодо технічної альтернативи1.

Дотримання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про охорону атмосферного повітря»; «Про охорону земель»; «Про відходи»; Водного кодексу України; ДСП №173-96, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013, НАПБ А.01.001-2014, наказу №309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та інших чинних нормативних документів.

Екологічні обмеження: при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи; відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись спеціалізованим організаціям згідно попередньо укладених договорів, для подальшого оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

Санітарні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами.

Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки.

Планована діяльність є безпечною для місцевого населення та відповідає чинному природоохоронному законодавству.

Щодо технічної альтернативи 2:

не розглядається.

            Щодо територіальної альтернативи 1:

            містобудівні умови та обмеження;

            розмір санітарно-захисної зони (нормативна санітарно-захисна зона витримана);

            протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

            Щодо територіальної альтернативи 2

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

            7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

Діючий об’єкт підключений до всіх, необхідних для нормального функціонування, інженерних мереж з дотриманням вимог техніки безпеки та виробничої санітарії.

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Дотримання нормативного стану навколишнього середовища з  урахуванням дотримання розмірів СЗЗ.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат. Зміна мікрокліматичних і кліматичних умов відсутня.

Повітряне середовище. Джерелами потенційного впливу є: технологічне обладнання АЗС – дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання бензину та ДП, заправний майданчик (ПРК); технологічні процеси на АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання ЗВГ, заправні струбцини газових колонок, технологічне обслуговування АГЗП); автотранспорт – заїзд та виїзд з території виробничого майданчику підприємства. Обсяги викидів забруднюючих речовин встановлені згідно діючих нормативних документів, не перевищують санітарно-гігієнічних та екологічних нормативів.

Водне середовище. Відведення господарсько-побутових та поверхневих стоків виключає негативний вплив на водні ресурси. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Забір поверхневих та підземних вод не передбачається. Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходиться в межах допустимих норм.

Ґрунт, земельні ресурси. Вплив відсутній.

Природно-заповідний фонд,рослинний, тваринний світ. Вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення). Носить позитивний аспект.

Навколишнє техногенне середовище. Не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Відходи. Виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціалізованих зачинених контейнерах на окремих майданчиках. Виробничі відходи передаються згідно договорів на утилізацію організаціям, які мають відповідні ліцензії у сфері поводження з відходами. Побутові відходи сортуються: вторинна сировина передається на утилізацію, згідно укладених договорів; комунальні відходи, передаються на захоронення полігону твердих побутових відходів, згідно укладеного договору.

            Фізичний вплив. Вплив шуму та вібрації при виробничій діяльності АЗС та АГЗП на навколишнє середовище та населення, при максимальному навантаженні роботи підприємства, не перевищує допустимі рівні.

            Щодо технічної альтернативи 2

            не розглядається.

            Щодо прийнятого розміщення планованої діяльності

            забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі.

            Щодо територіальної альтернативи 1

планована діяльність здійснюється в межах існуючого виробництва.

            Щодо територіальної альтернативи 2

оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

            9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Виробнича діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (далі по тексту ОВД), а саме пункт 4 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Транскордонний вплив відсутній.

            11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації передбачається відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля».

            12. Процедура ОВД та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає ОВД згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

ОВД передбачає:

  1. підготовку суб’єктом господарювання звіту з ОВД;
  2. проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  3. аналіз уповноваженим органом звіту з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
  4. надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
  5. врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з ОВД уповноважений орган, виходячи з ОВД планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без ОВД та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура ОВД передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із ОВД.

На стадії громадського обговорення звіту із ОВД протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з ОВД буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

  1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із ОВД (зазначений у шапці повідомлення).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з ОВД зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

  1. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно ч.1 ст. 11 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» документ дозвільного характеру є підставою для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності.

  1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59; (фактична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2), електронна пошта: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua, Тел.: (06452) 70-04-56. Контактна особа: Пономаренко Є.В.