Ви тут:

ОГОЛОШЕННЯ щодо відбору виконавця земельних торгів

15-04-2021
Категорія: 

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (Організатор земельних торгів) проводить відбір виконавця земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку  несільськогосподарського призначення комунальної власності.

Мета проведення робіт: проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності.

Умови відбору виконавця земельних торгів: наявність досвіду проведення земельних торгів у Луганській області земельних ділянок комунальної власності.

Дані про земельну ділянку:

Місце розташування (адреса) земельної ділянки

Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Кадастровий номер

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 73 мікрорайон

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та обслуговування торговельного центру)

2,5333

4412900000:06:043:0051

Умови надання пакету документів: документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «Для відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням дати проведення відбору виконавця. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів, з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи підприємця);
  • належним чином завірені копії документів:
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи-підприємця);
  • копії виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й), сертифікату, діючих до закінчення виконання робіт;
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередній період 12 місяців;
  • завірені копії договору оренди або правовстановлюючого документу на приміщення ліцензіата, обладнаного для проведення публічних торгів.

Строк подання документації до  21.04.2021 року включно.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається, про що його письмово повідомляють із зазначенням підстав відмови.

 

Управління землеустрою, містобудування

та архітектури  Сєвєродонецької міської ВЦА

Сєвєродонецького району Луганської області


99