Ви тут:

Громадські формування негайно повинні переглянути свої установчі документи

Категорія: 
24-11-2016

13.07.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі – Порядок).

 Відповідно до Порядку неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 р. не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 р. контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до підпункту 133.4.6. пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

- бюджетні установи;

- громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

- спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

- житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

- об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

- професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Для того, щоб організація була включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вона повинна відповідати таким вимогам (які визначені Податковим кодексом України):

 - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

 - установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

 - установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У разі відсутності вищезазначених вимог Податкового кодексу України в статуті, положенні тощо громадського формування, необхідно внести зміни до установчого документу громадського формування, зареєструвати ці зміни та потім звернутись вже до територіальних органів Державної фіскальної служби.

Перелік дій неприбуткового громадського формування для приведення свого установчого документу у відповідність до Податкового кодексу України:

  1. провести засідання вищого органу управління громадського формування (загальні збори, конференцію тощо); при проведенні загальних зборів, конференції тощо обов’язково заповнити реєстр осіб, які брали участь в цьому засіданні;
  2. звернутись до Головного територіального управління юстиції, центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах області і подати певний перелік документів;
  3. після того, як державний реєстратор/адміністратор прийме документи, заявнику буде видано опис документів, на якому буде зазначений код
  4. після 3 робочих днів зайти на веб-сайт Міністерства юстиції України в розділ «Електронні сервіси онлайн» - «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фомувань», ввести код з опису та побачити сканований статут, положення громадського формування.
  5. звернутись до територіального органу Державної фіскальної служби України.

Звертаємо увагу, що приведення статутів у відповідність до вимог Податкового кодексу України  до 01.01.2017 є безкоштовним.

Форми заяв, зразки їх заповнення розміщені на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Луганській області (]]>http://lugjust.gov.ua/index.php/2012-07-31-13-18-54/2012-08-01-06-54-53/poryadok-legalizatsiji-reestratsiji-gromadskikh-formuvan]]> та ]]>http://lugjust.gov.ua/index.php/2012-07-31-13-18-54/2012-08-01-06-54-53/formi-zayav-zrazki-zapovnennya-zayav-u-sferi-reestratsiji-drukovanikh-zmi-ta-gromadskikh-formuvan]]>).

Телефон «гарячої» лінії для громадських формувань – 06452-4-22-16

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

540