V Форум енергоефективного партнерства

17-04-2019

12 квітня 2019 р. у Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності провів головну подію року у сфері енергоефективності - 5-ий Форум енергоефективного партнерства «Територіальні громади, держава, бізнес: Прозорі інвестиційні моделі».

Урядом запроваджено успішні державні механізми з енергоефективності як для домогосподарств, так і для бюджетних установ та громад, зокрема: впровадження енергоменеджменту, що економить до 15% на комунальних послугах; впровадження ЕСКО-механізмів, що дозволяє заощадити бюджетні кошти на впровадженні енергоефективних заходів та отримати економію 15-70% на витратах за енергоресурси; програми «теплих» кредитів

Досвід впровадження таких інструментів потрібно широко впроваджувати.

Місто Сєвєрдонецьк, маючи досвід та певні успіхи в реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності, був запрошений до участі в Форумі в якості спікера в СЕКЦІЇ № 1: Енергоефективність у громадах ПАНЕЛЬ № 1 «Енергоменеджмент – старт енергоефективності в громадах».

Сєвєродонецьк представляла Ольга Вітченко - начальник відділу інвестиційної політики, головний енергоменджер міста, яка розповідала про заощадження громади від щоденного енергомоніторингу бюджетних установ та про залучення ЕСКО – інвестицій (]]>https://www.facebook.com/saeeUA/videos/437546966982051/]]>).

Проблеми ефективного енергоспоживання та енергозбереження на фоні постійного зростання цін на енергоносії стали особливо актуальними для держави в цілому та окремих територіальних громад. Для нашого міста проблеми зниження викидів, енергозбереження та енергоефективності являються одними з найактуальніших, адже безпосередньо впливають на рекреаційний потенціал міста, являються запорукою сталого розвитку міста у майбутньому.

Розуміючи важливість проблем енергоспоживання, 24 жовтня 2013 року рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради, місто долучилося до кола підписантів Угоди мерів. Основним завданням виконання Угоди мерів була розробка, затвердження та реалізація Плану Сталого Енергетичного Розвитку (Sustainable Energy Action Plan - SEAP).

В процесі розробки Плану міською радою зібрана відповідна інформація щодо стану енергоспоживання у місті, складений енергетичний баланс, проведена та описана оцінка поточного стану викидів, розроблений Базовий кадастр викидів.

Наступним і вкрай важливим кроком є розробка кожним підрозділом заходів по зменшенню споживання енергоносіїв. При цьому необхідно було створити надійну систему обліку та запровадити проведення моніторингу споживання енергоносіїв з наступним аналізом даних. Це дає змогу вчасно відстежувати ефективність виконання заходів, виявляти слабкі місця та звітувати про скорочення споживання енергоносіїв, покращення стану довкілля та фінансового – економічного стану міського бюджету в результаті проведення цих заходів.

Моніторинг передбачав централізований збір інформації про споживання енергоресурсів для їх подальшого аналізу та вжиття заходів по недопущенню нераціонального використання ресурсів.

Для впровадження у місті системи електронного моніторингу рішенням сесії міської ради було прийнято рішення про придбання комп’ютерної програми «Програма щоденного моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» з метою забезпечення можливості збору інформації про обсяги використаної енергії на визначених об’єктах та математичного аналізу отриманих даних. У травні 2015 року Програма була впроваджена. Результатом чого стало те, що вже за підсумками 2015 року тільки за рахунок енергоефективної та енергоощадної поведінки відповідальних осіб в установах бюджетної сфери, які були охоплені програмою щоденного енергомоніторингу, було зекономлено близько 7% енергоресурсів, або 1,8 млн. грн.

Завдяки здійсненню ефективного щоденного енергомоніторингу та участі в проекті «Енергоефективність у громадах II», який реалізується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, в якому місто Сєвєродонецьк виступає в ролі міста-ментора з впровадження енергоефективності, міській раді вдалося залучити ЕСКО - механізми (інвестиції) у енергоефективність на умовах їх повернення виключно за рахунок досягнутої економії енергоносіїв.

У січні 2019 року була проведена зустріч з представником ЕСКО компанії з питання модернізації системи опалення у навчальних закладах відділу освіти міської ради, зокрема встановлення сучасних модульних індивідуальних теплових пунктів в рамках реалізації ЕСКО – договорів.

Планується залучити близько 4 млн. грн. інвестицій на встановлення сьоми сучасних ІТП в установах відділу освіти міської ради, обслуговування цих та раніше встановлених трьох ІТП протягом дії договору та після його завершення.

Очікувані результати інвестицій:

  1. Економія понад 1 тис. Гкал енергії щороку.
  2. Економія бюджетних коштів щороку:
  • понад 0,6 млн. грн.  щороку під час дії ЕСКО – договорів;
  • понад 2,0 млн. грн. щороку після завершення ЕСКО – договорів.

Якісні результати:

  1. Підвищення комфорту перебування.
  2. Подовження життєвого циклу будівель.
  3. Нові обладнання і матеріали у власності громади після закінчення ЕСКО-договорів.
  4. Дотримання санітарних вимог. 
  5. Дотримання лімітів споживання.
  6. Гарантоване скорочення енерговикористання до 25% в кожному закладі.

Приватний інвестор бере на себе усі фінансові та технічні ризики проекту та зацікавлений в максимальній економії.

Департамент економічного розвитку