Ви тут:

Звіт про роботу відділу освіти Сєвєродонецької міської ради за листопад-грудень  2017 року

10-01-2018
Категорія: 

Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» протягом звітного періоду виконував покладені на нього власні (самоврядні) повноваження, а саме: проводив роботу щодо реалізації державної політики в галузі освіти із урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста та створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти; здійснював управління навчальними закладами, підпорядкованими відділу освіти, координував діяльність цих навчальних закладів, зміцнював їхню матеріальну базу; здійснював національно - патріотичне виховання як один з головних напрямків виховної роботи, аналізував стан освіти в місті.

Протягом звітного періоду розроблено міську цільову комплексну  програму «Освіта Сєвєродонецька на 2018-2020 роки»  (підготовлено проект рішення сесії міської ради щодо її затвердження), здійснювалося  навчально-методичне і кадрове забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; контролювалося дотримання чинного законодавства з питань освіти, зокрема імплементації нового Закону України «Про освіту» , який набрав чинності з 28 вересня 2017 року, державного стандарту загальної середньої освіти всіма  закладами освіти міста; проводив роботу щодо 100-відсоткового охоплення дітей та підлітків шкільного віку  освітнім процесом , підвищення якості знань учнів, поліпшення роботи з обдарованими дітьми, забезпечував соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав усіх учасників освітнього процесу в  закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста. Особлива увага, як завжди,  приділялася забезпеченню прав і свобод дітей з числа ВПО, які проживають у м. Сєвєродонецьку.

Що стосується фінансування галузі «Освіта» у 2017 році, то з міського бюджету було виділено 269 млн 402 тис 843 грн, відсоток виконання – 92,5 % відсотки, загальний бюджет становив 245 млн 352 тис 746 грн – відсоток його виконання – 93,8 %, бюджет розвитку – 24 мільйони 50 тис 97 грн – виконання становить – 80,1 % відсотка.

Також від основної діяльності, плати за послуги надійшло до відділу освіти – 5 млн 832 тис 72 грн 4 копійки. Спонсорської допомоги надійшло 4 млн 257 тис 851 грн 23 коп.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2018р. збережена вся мережа закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти нашого міста.

Міською владою, відділом освіти  та міською цільовою комплексною програмою «Освіта Сєвєродонецька» визначено пріоритетним розширення мережі закладів дошкільної освіти, тому продовжуються роботи з капітального ремонту Комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради (14 груп - розраховані 320 дітей). Готуємось прийняти 100 дошкільнят до 4-х груп. Міжнародним фондом ЮНІСЕФ забезпечено реконструкцію вивільнених приміщень ДНЗ №37,38,41, в кожному з яких відбувається облаштування 2 групових осередків для дітей з особливими освітніми потребами. За умови, що міська влада потурбується про ремонт даху групових осередків у ДНЗ №41, то роботи будуть продовжені. Без ремонту покрівлі станом на сьогодні роботи всі заморожені.

Станом на 01.12.2017 року працюючі дошкільні заклади відвідують 3557 дітей, ще  143 дитини у стадії оформлення документів, а 63 дитини очікують місць після приведення календарів щеплень у відповідність.

Міською Психолого-медико-педагогічною консультацією та відділом освіти Сєвєродонецької міської ради постійно відслідковується потреба у відкритті додаткових груп різної нозології для дітей із особливими освітніми потребами. З 1-го грудня 2017 року відкрито:

 • 3 інклюзивні групи у комунальних дошкільних навчальних закладах № 30,38,41;
 • 1 групу у комунальному дошкільному навчальному закладі №25 для дітей із затримкою психічного розвитку;
 • 1 логопедичну групу у комунальному дошкільному навчальному закладі №19.

Протягом листопада – грудня 2017 року до міської ПМПК звернулися батьки ще 10-х дітей з інвалідністю, які вимагають відкриття спеціальних та інклюзивних груп. Роботу у напрямі забезпечення дітей із особливими освітніми потребами відділом освіти на початку 2018 року буде подовжена.

Для задоволення освітніх потреб у місті функціонує 21 загальноосвітній заклад, з яких  - 11 (52,4%) україномовних шкіл; 8 (38,1%)- російськомовних   та  двомовних  – 2 (9,5%) (серед них школа № 11, яка має два  спеціальні класи, де викладання здійснюється материнською російською мовою, в усіх інших класах - українською).

Усього в закладах загальної середньої освіти навчається 9687 учнів ( з них  35 учнів очно-заочних класів СЗШ №20).

Станом на 15.12.2017 року в закладах загальної середньої освіти міста навчається 1169  учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, з них 515 учнів 1-4 класів. Усі діти забезпечені підручниками. Соціальними педагогами та шкільними психологами  надається психологічна підтримка.

У семи навчальних закладах міста (школи № 1, 5, 10, 11, 14, 18 та 20) у 2017-2018 навчальному році організовано навчання учнів за екстернатною формою для навчання дітей з непідконтрольної території та отримання документу державного зразка про базову  та загальну середню  освіту . Станом на 15.12.2017 року 80 учнів-екстернів зараховані в ці навчальні заклади, у СЗШ № 16 організовано навчання за дистанційною формою ( у 9-му класі, 6 учнів). Це вперше проводиться у нашому місті, діти з непідконтрольних територій хочуть спілкуватися з нашими вчителями безпосередньо.

Україна стала на шлях реформування середньої освіти, яка орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя. Ідеологією реформи стала концепція «Нової української школи», в контексті якої відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 №1021,№1028 в двох перших класах НВК-колегіуму запроваджено пілотну роботу за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти». «Лідерами змін»  стали вчителі Кулачко Інни Миколаївни та П’ятковська Ірина Іванівна.

У відділі освіти, у кожному навчальному закладі сформовано банк учнів, у тому числі дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. Для 154 дітей–інвалідів забезпечено навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

За довідками лікарсько-консультаційної комісії та витягів з протоколів ПМПК для 86 дітей організовано навчання за індивідуальною формою.

У СЗШ № 20, 1, 10, 11, 13,18 та НВК «ГАРМОНІЯ» відкрито дев’ять  класів з інклюзивним навчанням: чотири перших класів, один другий клас, один третій,  один четвертий клас, два сьомих класи, в яких навчаються 16 учнів. Особистісно-орієнтований напрям навчально-виховного процесу в інклюзивних класах забезпечують асистенти вчителя. У СЗШ №11 продовжують працювати два спеціальних класи для навчання 15 дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Доступність освіти тісно пов’язана з можливостями регулярного безоплатного, стабільного і безпечного підвозу дітей до місць навчання. 161 учень ЗНЗ міста проживає за межею пішохідної доступності та потребує підвезення до місця навчання і додому. Усі учні 100%-во забезпечені підвозом до місць навчання.

Раціональне та збалансоване харчування – одна з найважливіших складових частин, що формує здоров’я дітей, а організація харчування у закладах освіти  належить до самоврядних повноважень відділу освіти.

Відповідно до державних документів за звітній період відділом освіти забезпечена організація  харчування учнів 21 загальноосвітнього  навчального закладу міста  у шкільних їдальнях, учнів СЗШ № 7 (с. Сиротино) – у шкільному буфеті.

У школах відпрацьовано режим та графік харчування дітей; щоденно ведеться облік учнів, які потребують гарячого харчування (у тому числі пільгових категорій); щоденно здійснюється контроль за вживанням дітьми готових страв та буфетної продукції.

Класні керівники 1-11 класів інформують батьків про правила отримання безкоштовного харчування і вимоги щодо оформлення відповідних документів, проводять роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо організації гарячого харчування за батьківські кошти.

Різними формами харчування у 2017 році було охоплено 76% учнів загальноосвітніх закладів міста. Харчування здійснювалося як за кошти міського бюджету, так і за кошти батьків.

Відповідно до вимог ст.5 Закону України «Про охорону  дитинства»  учні 1 – 4 класів, діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, що виховуються у малозабезпечених сім’ях та діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів,  одержують безоплатні гарячі обіди, які 100-відсотково фінансувалися  з міського бюджету. Протягом звітного періоду 2017 року  такі обіди вартістю 12.20 грн. отримують 4161 учень  1 – 4 класів, серед яких  90 учнів пільгової категорії,  175  дітей  пільгової категорії віком від 10 років і старше отримують  безоплатні гарячі обіди вартістю 13.70 грн. Також відповідно до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.01.2017р. № 1160 «Про збільшення вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька та учнів й вихованців позашкільних навчальних закладів у літній період», рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 15.02.2017 р. № 1232  «Про внесення змін до рішення 24-ї міської ради VII скликання

№ 1160 від 26.01.2017 р.» 10% від загальної кількості вихованців ГПД  ( це 81-82 учні ) харчуються безкоштовно  у повному обсязі (100%) та 15% (58 учнів) від загальної кількості вихованців ГПД - на половину вартості (50%).

Протягом звітного періоду в закладах освіти відбулась низка заходів з нагоди Дня збройних сил України, Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів, Дня Гідності та Свободи України, Міжнародного Дня  волонтера, Міжнародного Дня інвалідів, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Всеукраїнського тижня права,  Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» тощо.

        Відділом освіти, навчальними закладами забезпечена активна та результативна участь школярів та вихованців у конкурсах, фестивалях, акціях, змаганнях, зокрема:

 • Міському Чемпіонаті інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»;
 • Міському конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»;
 • Міській виставці-конкурсі «Чудовий світ орігамі»;
 • Міській виставці-конкурсі новорічних прикрас «Зимові фантазії»;
 • Міському конкурсі санпостів;  
 • Обласній культурно-мистецькій акції «Сяйво талантів»;
 • Відкритому Чемпіонаті з плавання серед юнаків та дівчат «Перша сніжинка»;
 • Всеукраїнській краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина – Україна»;
 • Німецькому тижні енергоефективності в Луганській області;
 • Всеукраїнському «Співочому каравані дружби»;
 •  Всеукраїнській історико - краєзнавчій конференції учнівської та студентської молоді з міжнародною участю «Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття».

У рамках волонтерської ініціативи відомого українського хореографа Сніжани Полянської та її колег уп’ятьох школах та Центрі дитячої творчості відбулись майстер-класи з хіп-хопу, в яких взяли участь понад 1000 дітей.

З 19 по 22 грудня молодші школярі всіх навчальних закладів переглянулиноворічний мюзикл у міському Палаці культури, учні середньої ланки були запрошені до обласного драматичного театру на новорічну виставу.

Загалом заклади освіти доклали зусиль щодо організації та проведення святкових вечорів, ранків, концертних програм; централізованого отримання новорічних кондитерських виробів та вручення їх відповідним категоріям дітей; планування роботи на зимових канікулах.

Під час Дев’ятого Міжнародного форуму в м. Києві «Інноватика в сучасній освіті – 2017» три дошкільні навчальні заклади м. Сєвєродонецька нагороджено медалями. У номінації Золотими медалями нагороджено заклади дошкільної освіти №10 і №14. У номінації «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу» заклад дошкільної освіти №12 отримав Срібну медаль. Дипломантами цього форуму стали Сєвєродонецький методичний центр, Борівський НВК, ЗЗСО № 13, 14, 18, багатопрофільний ліцей, Борівський НВК, ЗДО №25, ЦЕНТУМ.

У листопаді-грудні 2017 року відбувся ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. Усі міські методичні об’єднання успішно спрацювали з підготовки обдарованої молоді до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 22 навчальні заклади делегували своїх представників. Найбільша кількість учасників була з математики – 121 учень, української мови – 100 учнів, хімії – 75 учнів,  англійської мови – 75 учнів.

Із 866  учасників  з усіх  загальноосвітніх закладів міста 358 учнів посіли призові місця, що складає 42 % якості підготовки до інтелектуальних змагань.

І місць- 68

ІІ місць- 119

ІІІ місць- 171

Найбільшу кількість учнів-переможців до участі у міському етапі було підготовлено наступними закладами: ліцей – 71, НВК-колегіум – 34, ССШ №17 – 42, ЗЗСО № 10 – 30, ЗЗСО №14 – 26, ЗЗСО №16 – 21 учень.

Підсумки ІІ етапу учнівських олімпіад свідчать про системну роботу з розвитку творчих здібностей дітей та їх підготовку до участі в олімпіадах, створенні сприятливих умов для успішної участі в інтелектуальних змаганнях.

84 учителі  закладів загальної середньої освіти нашого міста  включено до рейтингової таблиці  як такі, що підготували призерів міських етапів олімпіад. Найрезультативнішими в місті з підготовки призерів є вчителі: Олейник Л.Ф – фізика і астрономія; Сєвєрін Л.Є., Васильєва Р.О., Крутік І.С. – хімія; Литвиненко Л.Г. - математика; Кобзистий Г.Г. – економіка, географія, Ігнатьєва О.О – хімія, біологія; Марухненко Є.О. – історія, правознавство; Гришенкова В.І. – обслуговуюча праця; Крючкова К.В. – німецька мова.

Для участі в IІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів до складу міської команди запрошено понад 150 учнів.

У жовтні-листопаді 2017 року відбувся міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», який проводився у чотирьох номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура». В конкурсних випробуваннях І (міського) туру взяли участь 18 педагогів із п’ятнадцяти шкіл міста.

Члени фахових журі визначили високий рівень педагогічної компетентності учасників, володіння сучасними технологіями навчання. За рішенням журі переможцями «Учитель року – 2018» І (міського) туру стали:

 У Номінації «Українська мова та література»:

І місце – Дівенок Тетяна Василівна, ЗЗСО № 13;

ІІ місце – Демчук Світлана Вікторівна, ЗЗСО № 6;

Кіяшко Вікторія Сергіївна, багатопрофільний ліцей;

ІІІ місце – Зінченко Ольга Іванівна, ЗЗСО № 15;

Щеглова Світлана Олексіївна, ЗЗСО № 11.

У номінації «Німецька мова»:

ІІ місце – Крючкова Катерина Володимирівна, НВК колегіум;

Хохлов Артем Сергійович, ЗЗСО № 18.

У номінації «Фізична культура» :

І місце – Усова Олена Володимирівна, ЗЗСО № 20;

ІІ місце – Сиченко Світлана Петрівна, ЗЗСО № 16;

Шахов Костянтин Володимирович, ЗЗСО № 11;

ІІІ місце – Бондаренко Тетяна Анатоліївна, ЗЗСО № 5;

Подлєсна Катерина Анатоліївна, ЗЗСО № 4;

Логачов Станіслав Юрійович, НВК «Гармонія».

У номінації «Фізика»:

І місце – Скрипник Ольга Іванівна, ЗЗСО № 14;

ІІ місце – Єфімова Юлія Олексіївна, ЗЗСО № 4;

ІІІ місце – Неклюдова Галина Володимирівна, ЗЗСО № 18.

27 грудня 2017 року у малому залі КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» відбулося урочисте нагородження переможців та дипломантів міського туру Конкурсу.

Сім переможців міського туру у січні 2018 року будуть представляти  освіту м. Сєвєродонецька на ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018».

Загалом  в системі освіти міста працює всього 2274 працівники. З них освітній процес забезпечували  1301 педагог.

 На сьогодні залишається,на жаль, одна з гострих проблем кадрової політики – це збільшення вакансій. Аналіз забезпеченості педагогічними кадрами закладів освіти міста показує, що декілька років поспіль існує потреба в кваліфікованих учителях інформатики, фізики, хімії, біології, практичних психологах, вихователях закладів дошкільної освіти. Ця проблема вирішується за рахунок збільшення педагогічного навантаження, прийняття сумісників з інших закладів освіти тощо. Основними причинами постійної наявності вакансій є низький рівень заробітної плати молодих спеціалістів, відсутність житла, низький рівень престижності професії на рівні держави.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.10.2010р. № 930 зі змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту від 20.12.2011р. №1473, наказом МОНУ від 08.08.2013р. №1135, у вересні 2017 року у всіх навчальних закладах було створено атестаційні комісії І рівня, у відділі освіти створено комісію ІІ рівня , затверджено списки педагогічних працівників, що атестуються у 2017-2018 н.р., затверджено графіки роботи атестаційних комісій.

У грудні 2017 року здано  звіт  відділу освіти Сєвєродонецької міської ради про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, станом на 1 січня 2018 р.

У полі зору відділу освіти постійно знаходиться питання контролю за діяльністю керівників по вирішенню кадрових питань, також вивчається питання управлінської діяльності керівників шкіл, надається допомога в питанні удосконалення роботи з педагогічними кадрами, роботи з молодими спеціалістами, приділяється значна увага створенню належних умов для творчої праці, підвищення професійного і загальнокультурного рівня педагогічних працівників.

Відділом освіти велика увага приділяється роботі з питань охорони дитинства. На початок цього навчального року кількість дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти становить:

на 15.12.2017р. становить:

 • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 109;
 • дітей-напівсиріт -244,
 • з малозабезпечених сімей – 169, 
 • з багатодітних - 599,
 • дітей-інвалідів - 154,
 • дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІ категорій – 37,
 • дітей, із родин вимушених переселенців - 1169.

         У дошкільних навчальних закладах міста виховуються:

 • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 9;
 • дітей-напівсиріт -25,
 • з малозабезпечених сімей – 164 дітей, 
 • з багатодітних - 285,
 • дітей-інвалідів - 27,
 • дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІ категорій – 3,
 • дітей, із родин вимушених переселенців - 468.

Постійно здійснюється соціальна підтримка дітей таких категорій:

 • 111 школярів отримали одноразову грошову компенсацію по 300 грн. для придбання шкільної форми на початок навчального року,
 • 22 випускники із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування отримали одноразову грошову допомогу при вступі їх на навчання до інших закладів у розмірі  3 368, 00  грн., 
 •  протягом 2017 року 31 дитина (сироти та позбавлені батьківського піклування)  отримала одноразову грошову допомогу у розмірі 1 810 грн. після досягнення 18-річного віку.

Постійно ведеться контроль щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безкоштовним харчуванням, Єдиними квитками, безкоштовним користуванням підручниками.

Також, протягом звітного періоду , відділ освіти працював над ліквідацією недоліків, які були виявлені  інститутом Політичної Освіти щодо участі міста в проекті  «Прозорі міста. Як зробити місцеву владу прозорішою». Через відділ внутрішньої політики оновлено інформацію на сайті Сєвєродонецької міської ради  про структуру відділу, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, контактна інформація. Розпочато роботу щодо створення електронної черги в заклади дошкільної освіти, розробляється зручний та зрозумілий онлайн (електроний) - механізм реєстрації дітей в школи та заклади позашкільної освіти. З

Згідно Закону України «Про освіту»  заклади освіти оприлюднили фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів у відповідних розділах своїх веб-сайтів.

За звітний період до відділу освіти звернулося понад 360 осіб. підготовлено інформацій, відповідей до різних установ та організацій понад 250.

Начальник відділу освіти Сєвєродонецької  міської ради О.Г. Каширіна

Рейтинг: 
Голосов пока нет