Ви тут:

Вступ-2021: наступні серії відеороз’яснень для вступників та їхніх батьків

14-06-2021
Категорія: 

Міністерство освіти і науки України продовжує публікувати серію відеороз’яснень з найбільш поширених питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків.

Ролики розроблені МОН спільно з Державним підприємство «Інфоресурс».

Третя ]]>серія]]>  – про конкурсну пропозицію (це пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певну освітню програму).

Згідно з ]]>Умовами прийому]]> існує декілька типів конкурсних пропозицій. Якщо заяву подано на Відкриту конкурсну пропозицію, конкурс за конкретною спеціальністю (чи групою спеціальностей) проводиться одночасно серед вступників країни в усіх закладах вищої освіти, де є обрана спеціальність.

Наступна ]]>серія]]>  – про конкурсний бал.  Комплексна оцінка досягнень вступника розраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001.

Для вступу на бакалавра чи наскрізного магістра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) конкурсний бал розраховується за формулою: КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ, де:

  • П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;
  • П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);
  • А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, розрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в ]]>Переліку ]]> спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
  • МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.

Відеоролики доступні на сайті МОН у розділі ]]>«Вступна кампанія 2021»]]> та на офіційному ]]>YouTube-каналі]]> Міністерства]]>.]]>

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,6 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,01; К6 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 

Відеороз’яснення також будуть супроводжуватись відповідними ]]>інфографіками]]>, які відображатимуть основні етапи вступної кампанії. Вони будуть розміщені в розділі «]]>Вступна кампанія 2021]]>» на офіційному ]]>сайті]]> МОН та поширені в соцмережах та засобах масової інформації.

Нагадаємо,  перша серія ]]>відеороз’яснень]]> про подання заяв через електронну систему, друга – про безпосередній вибір майбутньої спеціальності через електронні сервіси.

]]>https://www.kmu.gov.ua/news/vstup-2021-nastupni-seriyi-videorozyasnen-dl...]]>

 

Рейтинг: 
Средняя: 5 (1 оценка)
90
0