Призначення пенсій за результатами атестації робочих місць (пільгова пенсія)

18-07-2016

Питання призначення пенсій сьогодні є досить актуальним, оскільки хвилює всіх працездатних громадян, чий вік наближується до пенсійного. Поняття «пенсія» законодавством визначається як щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнання її інвалідом або - члени її сім'ї у випадках, визначених законом. Державні пенсії поділяються на трудові, за віком, за інвалідністю, пенсії у разі втрати годувальника, за вислугу років. Зупинимось на останньому виді пенсій.

Питання встановлення пенсій в Україні регулюється ]]>Кодексом законів про працю]]>, Законом України ]]>«Про пенсійне забезпечення»]]>, Законом України ]]>«Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення»]]> та іншими спеціальними нормами.

Чинним законодавством України передбачено, що пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Тобто пенсії за вислугу років призначаються окремим категоріям працівників, які працюють (ли) на пільгових умовах (далі - пільгова пенсія).

Пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок коштів підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються або дотуються з бюджету) відповідно до Закону України ]]>«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»]]> працівникам, зайнятим (або таким, що були зайняті) на виробництвах, роботах за професіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість у яких  повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

За наявності не менш як половини стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, вік виходу на пенсію зменшується у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту «б» частини першої ст. ]]>13]]> Закону України ]]>«Про пенсійне забезпечення»]]> для працівників, що мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці; пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону, на один рік за кожні два роки шість місяців такої роботи чоловікам і за кожні два роки такої роботи - жінкам. Механізм зарахування до стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, інших періодів, які згідно із законодавством зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, визначається в колективному договорі.

Пільгова пенсія призначається по досягненні віку, передбаченого ст. ]]>26]]> Закону України ]]>«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»]]>.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 р. № 442 ]]>«Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці»]]>.

Рішення про призначення пільгової пенсії приймається управлiнням Пенсійного фонду України у районі, місті й районі у місті за місцем розташування підприємства.

Кошти на виплату пільгової пенсії та витрати, пов'язані з її доставкою пенсій, перераховуються підприємством, організацією у порядку та строки, визначені правлінням Пенсійного фонду України.

Отже, питання призначення і виплати пенсій за вислугу років досить масштабне, стосується значної кількості працездатних громадян, чимало з яких навіть не здогадуються, що можуть вийти на пенсію не за загальним пенсійним віком, а значно раніше. Багато хто просто не використовує надане їм право.