УП та СЗН інформує: Про компенсацію частини зарплати через порушення строків її виплати

15-04-2019

  Згідно зі статтею 34 Закону України “Про оплату праці” компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги в порядку, встановленому чинним законодавством. За пунктом 2 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001р. №159 (далі - Порядок), компенсація громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їхньої виплати (далі — компенсація) проводиться в разі затримки на один і більше календарних місяців виплати грошових доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з 1 січня 2001р.

  Відповідно до п.3 Порядку компенсації підлягають грошові доходи разом із сумою індексації, які одержують громадяни в гривнях на території України і які не мають одноразового характеру, зокрема заробітна плата (грошове забезпечення).

  Згідно п.4 Порядку сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць(після утримання податків та обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100.

  Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється множенням місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового доходу. При цьому індекс споживчих цін у місяці, за який  виплачується дохід, до розрахунку не включається. Щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом.

  Пунктом 5 Порядку передбачено, що сума компенсації виплачується громадянам у тому самому місяці, в якому провадиться виплата заборгованості за відповідний місяць.