УП та СЗН інформує: Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

22-04-2019

  Повноваження Держпраці визначені Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96. Відповідно до цього Положення на Держпраці покладено 54 функції, пов’язані із забезпеченням та реалізацією державної політики в тих чи інших сферах, зокрема, з питань промислової безпеки, охорони та гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі з питань дотримання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням, недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД тощо.

  Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у вигляді проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці Держпраці та органів місцевого самоврядування (з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій з оплати праці, оформлення трудових відносин) відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295. Цей Порядок контролю встановлює принципово нові підходи до організації та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та дає інспекторам праці достатньо інструментів для забезпечення дотримання трудового законодавства.

  Так, наприклад, інспектори праці під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення, самостійно і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця; ознайомлюватися з будь-якими документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, наодинці або у присутності свідків ставити керівникові та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються трудового законодавства, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення, фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки тощо.

  Водночас слід наголосити, що основним завданням інспекторів праці є забезпечення таких умов, коли всі працівники будуть захищені трудовим законодавством, а суб’єкти господарювання працюватимуть в одному правовому полі, не вдаючись до недобросовісної конкуренції, оптимізуючи свої витрати на найманих працівників.

Управління праці та соціального захисту населення