Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (Щедрищівського родовища)

28-10-2021

______________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання)

______________20214197707______________

 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,для паперової версії зазначаєтьсясуб’єктом господарювання)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО«СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» планує видобувати питні підземні води з Щедрищівського родовища з метою забезпечення централізованого постачання води питної якості у м. Сєвєродонецьк, житловий район Щедрищеве, смт Сиротине та селищ Синецький, Павлоград, Лісна Дача.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Щедрищівське родовище представлене 15 свердловинами (№26, №26а, №26б, №26в, №26г, №46, №46а, №46б, №46в, №47, №47а, №47б, №47в, №47г та №47д), що каптують водоносний горизонт у тріщинуватій зоні верхньокрейдяних відкладів. Басейн річки Борова/суббасейн річки Сіверський Донець.

Свердловини обладнані насосами типу ЕЦВ та лічильниками води типу MWN та WPDynamic. Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання.

Запаси родовища підраховані по свердловинах та затверджені у кількості 25 тис. м³/добу.

Вода зі свердловин за допомогою занурювальних насосів подається до 2 резервуарів чистої води об’ємом 1500 м3 кожен, у РЧВ вода проходить знезараження і далі насосною станцією 2-го підйому по 6 водогонах подається у розподільчу мережу до споживача.

2. Суб’єкт господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО«СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 35549138

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 13, тел.: (06452) 40-133

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністарії

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний (колишній пр-т Радянський), 59, (фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2) тел.  (06452) 2-55-00, 2-55-77,
(0645)70-44-44.; e-mail: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua  ovd [dot] depratgmail [dot] com., контактна особа Пономаренко Євген Володимирович.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Отримання спеціального дозволу на користування надрами Щедрищівського родовища, що видається Державною службою геології та надр України

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) Не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

№ 733-ІХ від 18.06.2020 р.

Зауваження та пропозиції у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) приймаються Департаментом комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністарії:

- в письмовому вигляді за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний (колишній пр-т Радянський), 59;

- в електронному вигляді на адресу електронної пошти: lugcomland@loga [dot] gov [dot] ua%20ovd [dot] depratgmail [dot] com%20">lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua ovd [dot] depratgmail [dot] com

Громадські слухання (другі) відбудуться   не заплановані_________________

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністарії
,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний (колишній пр-т Радянський), 59 , (фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2) тел.  (06452) 2-55-00, 2-55-77,
(0645)70-44-44.; e-mail: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua  ovd [dot] depratgmail [dot] com.,
контактна особа Пономаренко Євген Володимирович.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністарії
,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний (колишній пр-т Радянський), 59 , (фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2) тел.  (06452) 2-55-00, 2-55-77,
(0645)70-44-44.; e-mail: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua  ovd [dot] depratgmail [dot] com.,
контактна особа Пономаренко Євген Володимирович.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 200 аркушах.

  • __________________________________   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
  •  

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Військово-цивільна адміністрація м. Сєвєродонецьк, м. Сєвєродонецьк,
бул. Дружби Народів 32,
з 01.11.2021 р.

Контактна особа – керівник Стрюк Олександр Сергійович

КП«СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»м. Сєвєродонецьк,вул. Б. Ліщини, 13,

тел.  (0645)70-21-27,з 01.11.2021 р.

Контактна особа – Шевченко Олександр Володимирович

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)