Інша інформація

23-10-2018

Мета діяльності підприємства

Метою діяльності Підприємства є:

• отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності;

• розвиток Підприємства з дозволу Власника на підставі принципу вільного вибору видів діяльності;

• створення додаткових робочих місць за рахунок отриманого прибутку, підвищення рівня економічних та соціальних умов роботи трудового колективу Підприємства.

• задоволення суспільних потреб та потреб територіальної громади м. Сєвєродонецька.

Предметом діяльності Підприємства є надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання усім категоріям споживачів шляхом виробництва теплоенергії власними котельнями (або придбаної), транспортування та постачання її.

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника.

Відповідно до п.3 пп. 3.1, 3.2 Контракту про призначення директора КП СТКЕ:

- посадовий оклад у розмірі 9,0 мінімальних розмірів тарифної ставки 1-го розряду робітника основного виробництва;

- надбавка у розмірі до 20% посадового окладу за інтенсивність праці та особливий характер роботи, за погодженням з «Власником». Надбавка встановлюється розпорядженням міського голови;

- премія відповідно до діючого на підприємстві положення за погодженням з «Власником». У разі надання премії її розмір не може перевищувати 10 % розміру посадового окладу керівника;

- одночасно з наданням щорічної відпустки надається матеріальна винагорода на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку.

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності КП СТКЕ є зовнішні фактори, які викликані законодавчою політикою держави з регулювання господарської діяльності теплопостачальних підприємств та недосконалістю нормативної та законодавчої бази.

Істотними зовнішніми факторами ризику є:

- зниження рівня розрахунків споживачів теплопостачання в умовах зростання вартості відповідних послуг для населення, питома вага якого у структурі споживачів становить близько 89,2 %, та зниженням його платоспроможності.

- це незаплановані зупинки устаткування чи переривання технологічного циклу підприємства через вимушене переналагодження устаткування, аварії, тощо.

Підприємством експлуатується обладнання зі значним ступенем зносу.

Усунення цього фактору полягає у значному оновлюванні основних засобів підприємства.

- це несвоєчасне фінансування з державного бюджету пільг та субсидій відповідно до ПКМУ № 256 від 04.03.2002р. «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету». Внаслідок неповного фінансування з державного бюджету у підприємства існує заборгованість за спожитий природний газ, через що КП СТКЕ залишається на розподільчому рахунку згідно Постанови КМУ від 18.06.2014р. № 217 та без власних обігових коштів, які необхідні для підготовки до опалювального сезону.

Позитивне вирішення визначених питань сприяло б покращенню фінансового стану підприємства та забезпечило би його стабільну роботу.