I Н Ф О Р М А Ц І Я Комунального підприємства «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» для публікації на сайті Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

23-10-2018

 

Мета діяльності підприємства

Метою діяльності Підприємства є:

• отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності;

• розвиток Підприємства з дозволу Власника на підставі принципу вільного вибору видів діяльності;

• створення додаткових робочих місць за рахунок отриманого прибутку, підвищення рівня економічних та соціальних умов роботи трудового колективу Підприємства.

• задоволення суспільних потреб та потреб територіальної громади м. Сєвєродонецька.

Предметом діяльності Підприємства є надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання усім категоріям споживачів шляхом виробництва теплоенергії власними котельнями (або придбаної), транспортування та постачання її.

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника.

Відповідно до п.3 пп. 3.1, 3.2 Контракту про призначення директора КП СТКЕ:

- посадовий оклад у розмірі 6,0 мінімальних розмірів тарифної ставки 1-го розряду робітника основного виробництва;

- надбавка у розмірі до 20% посадового окладу за високі  досягнення у праці, яка встановлюється розпорядженням керівника ВЦА м.Сєвєродонецьк Луганської обл.;

- премія у розмірі 10% посадового окладу за підсумками роботи за квартал;

- премія у розмірі 10% посадового окладу за підсумками роботи за рік;

- матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок чистого прибутку надається в розмірі посадового окладу.

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності КП СТКЕ є зовнішні фактори, які викликані законодавчою політикою держави з регулювання господарської діяльності теплопостачальних підприємств та недосконалістю нормативної та законодавчої бази.

Істотними зовнішніми факторами ризику є:

- зниження рівня розрахунків споживачів теплопостачання в умовах зростання вартості відповідних послуг для населення, питома вага якого у структурі споживачів становить близько 89,2 %, та зниженням його платоспроможності.

- це незаплановані зупинки устаткування чи переривання технологічного циклу підприємства через вимушене переналагодження устаткування, аварії, тощо.

Підприємством експлуатується обладнання зі значним ступенем зносу.

Усунення цього фактору полягає у значному оновлюванні основних засобів підприємства.

- у підприємства існує заборгованість за спожитий природний газ, через що КП СТКЕ залишається на розподільчому рахунку згідно Постанови КМУ від 18.06.2014р. № 217 та без власних обігових коштів, які необхідні для підготовки до опалювального сезону.

Позитивне вирішення визначених питань сприяло б покращенню фінансового стану підприємства та забезпечило би його стабільну роботу.