РІШЕННЯ №1042

22-01-2014

Про роботу Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку за 2013 рік

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №1042

«31» грудня 2013 року
м. Сєвєродонецьк

Про роботу Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку за 2013 рік

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1.12 Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності», розглянувши інформацію про роботу Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку за 2013 рік, виконком Сєвєродонецької міськради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про роботу Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку за 2013 рік прийняти до відома (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Халіна Є.В.

 

Міський голова                                                              В.В. Казаков

 

Додаток
до рішення виконкому
від «31» грудня 2013 року № 1042

Інформація
про роботу Координаційної ради з питань
розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку за 2013 рік

 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Сєвєродонецької міської ради є сприяння розвитку підприємництва.

Міська влада працює в напрямку створення і підтримки сприятливого клімату господарської діяльності, здійснення захисту інтересів бізнесу. Одним з кроків співпраці стало створення Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у місті Сєвєродонецьку, яка є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері підприємництва.

Рішенням виконкому міськради від 18.06.2013р. №494 затверджено Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку у новій редакції, а розпорядженням міського голови від 17.06.2013р. №210 затверджено склад Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку.

До складу Координаційної ради входять 12 осіб – представники влади, бізнесу, профспілок та громадських організацій підприємців.

Основною формою роботи Координаційної ради є засідання. Засідання Координаційної ради проводяться відповідно до річного плану, який затверджується головою.

На засіданнях Координаційної ради обговорювалися різноманітні питання підприємництва та питання, що пов’язані з проектами регуляторних  актів, які приймаються на рівні міської ради. Спірні питання та питання, які викликали жвавий інтерес, розглядалися на засіданнях кілька разів. В процесі обговорення враховувалися пропозиції та зауваження всіх членів Координаційної ради.

У 2013р. на засіданні виконкому розглянуті та затверджені:

  • звіт про результати роботи Координаційної ради за 2012 рік (рішення від 29.01.2013р. №69);
  • звіт про результати роботи Координаційної ради за І півріччя 2013р. (рішення від 23.07.2013р. №580);
  • план діяльності Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м.Сєвєродонецьку на 2014 рік (рішення від 10.12.2013р. №973).

Також, протягом 2013 року інформація щодо роботи Координаційної ради щокварталу надавалася до департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

З початку 2013 року проведено 5 засідань Координаційної ради, на яких розглянуті питання регуляторного характеру, а саме:

  • про Порядок проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок або прав на них, розпорядження якими здійснює Сєвєродонецька міська рада;
  • про внесення доповнень до Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури м.Сєвєродонецька;
  • про Порядок організації сезонної, ярмаркової та святкової торгівлі на території м. Сєвєродонецька;
  • про Порядок демонтажу засобів зовнішньої реклами в м.Сєвєродонецьку;
  • про Порядок надання інвалідам місць під установку металевих гаражів;
  • про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження Положень «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та «Про туристичний збір»;
  • про ставку відрахування до міського бюджету частини прибутку комунальними підприємствами.

 

На засіданнях Координаційної ради заслуховувалися усі одержані зауваження та пропозиції від членів Координаційної ради та суб’єктів господарювання міста, щодо питань які розглядалися.

В результаті проведеної роботи Координаційної ради на сесії міськради затверджено два регуляторних акти та один - на засіданні виконкому.

На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради продовжує діяти рубрика «Економіка», в якої розміщено розділ «Підприємництво». В розділі «Підприємництво» розміщена інформація про діяльність Координаційної ради, яка щопівроку оновлюється.

Всі заходи, які заплановані у 2013 році Координаційною радою виконанні, тому роботу можливо вважити задовільною.

 

Секретар ради,
в.о. керуючого справами виконкому
А.А. Гавриленко