Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади

14-01-2019

Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора комунального  некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр»

Вимоги до конкурсантів: громадянство України, повна вища освіта (магістр, спеціаліст), володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради (вулиця Єгорова, 2-б, приміщення адміністративного корпусу):

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову ]]>заяву про участь у конкурсі]]> із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Постанови КМУ від 27.12.2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі по тексту – постанова № 1094);

3) біографічна довідка (резюме) та автобіографія;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) ]]>згоду на обробку персональних даних]]> згідно з додатком 2 постанови № 1094;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) ]]>попередження]]> стосовно встановлених ]]>Законом України]]> «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови № 1094;

10) ]]>заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів]]> згідно із додатком 4 постанови № 1094;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого ]]>частини третьої]]> статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Дата проведення конкурсу – 26 лютого 2019 року у приміщенні адміністративного корпусу Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради (вулиця Єгорова, 2-б).  Дата приймання документів претендентів на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» з 15 січня 2019 року по 15лютого 2019 року.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надаються Управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради за адресою:  (вулиця Єгорова, 2-б, приміщення адміністративного корпусу).

Телефон для довідок: (06452) 68574.