Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради оголошує конкурс

12-04-2018

Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Вимоги до конкурсантів: громадянство України, повна вища освіта (магістр, спеціаліст), володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради (вулиця Єгорова, 2-б, приміщення адміністративного корпусу):

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову ]]>заяву про участь у конкурсі]]> із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Постанови КМУ від 27.12.2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі по тексту – постанова № 1094);

3) біографічна довідка (резюме) та автобіографія;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) ]]>згоду на обробку персональних даних]]> згідно з додатком 2 постанови № 1094;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) ]]>попередження]]> стосовно встановлених ]]>Законом України]]> «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови № 1094;

10) ]]>заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів]]> згідно із додатком 4 постанови № 1094;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого ]]>частини третьої]]> статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Дата проведення конкурсу – 23 травня 2018 року у приміщенні адміністративного корпусу Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради (вулиця Єгорова, 2-б).  Дата приймання документів претендентів на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико – санітарної допомоги»  з 13 квітня 2018 року по 13 травня 2018 року.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надаються Управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради за адресою:  (вулиця Єгорова, 2-б, приміщення адміністративного корпусу).

Телефон для довідок: (06452) 6-85-74.

Відповідно до вимог  постанови КМУ від 27.12.2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради приймає пропозиції від представників Громадської ради при Сєвєродонецькій міській раді щодо кандидатів до складу конкурсної комісії, формування якої відбудеться з 29 квітня 2018 року по 13 травня 2018 року (заявки щодо участі в складі конкурсної комісії приймаються з 14 квітня 2018 року  по 28  квітня  2018 року).