Інформація про хід колективно-договірної кампанії за 2020 рік, реєстрація колективних договорів, змін та доповнень у м.Сєвєродонецьку

19-01-2021

На сьогодні колективний договір поєднує в собі інтереси працівників і роботодавців, оскільки представляє консенсус інтересів соціальних партнерів. В цьому правова, соціально-економічна та політична роль колективного договору. Особливе значення колективного договору полягає у тому, що з його допомогою можна заповнювати прогалини трудового законодавства, підвищувати гарантії трудових прав працівників, покращувати охорону праці та соціально-побутові умови, сприяти зростанню продуктивності праці, підвищенню трудової дисципліни тощо. Постійна повсякденна робота по удосконаленню соціально-трудових відносин, соціального діалогу через колективно-договірне регулювання дає свої позитивні результати щодо підвищення рівня життя працюючих та їх соціальних гарантій.

Протягом 2020 року УПтаСЗН ВЦА м.Сєвєродонецьк перевірено та зареєстровано 25 колективних договорів та 84 зміни і доповнення до них.

Управління праці та соціального захисту населення нагадує щодо порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів у м.Сєвєродонецьку.

1. На повідомну реєстрацію подається один примірник колективної угоди (договору), змін та доповнень до них разом із додатками та супровідним листом.

На вибір сторін угод, договорів (залежно від їхніх можливостей) пропонується три варіанти подання документів реєструючому органу:

1) оригінал     паперового      документу      з      прошитими     і    пронумерованими сторінками;
        2) оригінал    електронного    документа   з   пов’язаними   з   ним  кваліфікованими електронними підписами;
       3) електронна    копія   оригіналу   паперового   документа   (фотокопія),  засвідчена кваліфікованою печаткою.

2. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди (договору), змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

З метою посилення інформування заінтересованих суб’єктів реєструючий орган оприлюднює:

  • реєстр колективних угод (договорів), змін і доповнень до них;
  • текст колективних угод (договорів), змін і доповнень до них;
  • рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Важливо враховувати, що текст колективного договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється за винятком інформації, доступ до якої обмежено його сторонами відповідно до закону або за їхнім рішенням.

3. Реєструючий  орган  письмово інформує про реєстрацію угоди (договору), змін і доповнень до них суб’єкта, який подавав на реєстрацію цей документ.

Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику угоди (договору), змін і доповнень до них, і не повертає його сторонам.

З повною чинною версією постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 № 115» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України ]]>https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2019]]> та використовувати її у подальшій роботі при укладенні колективних договорів/угод.

Пам’ятаймо, що своєчасне укладення колективних договорів – це шлях до вирішення проблем стабілізації соціально - трудових відносин в кожному колективі та потребує комплексного, системного підходу та координації зусиль всіх зацікавлених сторін соціального діалогу.

У разі виникнення питань з  метою успішного проведення колдоговірної кампанії, повідомної реєстрації колективних угод/договорів звертатися в Управління праці та  соціального  захисту   населення  Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд.15-б, кім.8. Телефон 2-15-70, e-mail: trud919atsed-rada [dot] gov [dot] ua.

Управління праці та соціального захисту населення