Біографічна довідка генерального директора КНП "Консультативно-діагностичний центр"

07-03-2019

Б І О Г Р А Ф І Ч Н А   Д О В І Д К А

 

Новицький Гліб Станіславович

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Працював

Директором Благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса» з 2015р.

Громадянство

Громадянин України

Число, місяць і рік народження  

25 квітня 1968р.

Місце народження  

с. Красногорськ, Ташкентської області

Освіта

Повна вища,  Таврійський інститут підприємста і права», 1997р. менеджер, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 2018р., економіст з фінансової роботи

Науковий ступінь, вчене звання  

Не має

Володіння мовами  

Українською, російською вільно

Нагороди, почесні звання  

Не має

Прийняття Присяги державного службовця  

ні

Ранг державного службовця 

немає

Загальний стаж роботи

33 роки

Стаж державної служби 

Не має

Депутат ради  

ні

Стягнення

Не має

 

Трудова діяльність

  1983 – 1987

Навчання в Кремінськом медичном училищі

 

 

  1987 – 1989

Проходив строкову службу в прикордоних війсках

 

 

 

1989 – 1992         Рубіжанська міська лікарня на посаді завідуючого здоровпункту 

1992-1997      Студент Таврійського інституту підприємста і права», факультет «Менеджмент організації» м.Сімферополь

1997 – 1999         Рубіжанська міська лікарня на посаді завідуючого здоровпункту 

1999-2014  Рубіжанська санітарно –епідеміологічна станція на посаді помічника лікаря- гігієніста

2015-2018  Студент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, факультет «Фінанси і кредит», м. Сєвєродонецьк

2015-по т/ч       Благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса» на  посаді директора.

 

Відповідальний з кадрових питань   ______________ (Кромська Т.А.)

                          М.П.

 

«27» лютого 2019р.