Контакти

26-07-2021

Керівник військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області 

Олександр СТРЮК

 Телефон   +3806452-4-44-42

Е-mail: vca@sed-rada.gov.ua

Head of the Severodonetsk City Military - Civil Administration of the Severodonetsk district of  the Luhansk  region

 

Oleksandr Striuk

Phone    + 3806452-4-44-42

Email:       vcaatsed-rada [dot] gov [dot] ua

Заступник керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 Олег КУЗЬМІНОВ

 Телефони   +38050-930-63-56

                     +3806452-4-03-20

Е-mail:           olegkuzminov744atgmail [dot] com

Deputy Head of the Severodonetsk City Military-Civil Administration of the Severodonetsk district of the Luhansk region

 

Oleg Kuzminov

 Phones + 38050-930-63-56

               + 3806452-4-03-20

Email:      olegkuzminov744atgmail [dot] com

Начальник управління економічного розвитку Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Анастасія ПИВОВАРОВА

 Телефон   +38050-108-39-13

 Е-mail:       der_investatukr [dot] net

Head of the Department of Economic Development of the Severodonetsk City Military-Civil Administration of the Severodonetsk district of the Luhansk region


 

Anastasiia Pyvovarova

 Phone   + 38050-108-39-13

 Email:    der_investatukr [dot] net

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник відділу інвестиційної політики управління економічного розвитку Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

 Яна РЖЕВСЬКА

 Телефон   +38050-248-01-75

 Е-mail:       der_investatukr [dot] net

Deputy Head of the Economic Development Department-Head of the Investment Policy Department of the Economic Development Department of the Severodonetsk City Military-Civil Administration of the Severodonetsk district of the Luhansk region

 

Yana  Rzhevska

 Phone + 38050-248-01-75

 Email:    der_investatukr [dot] net