Посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

14-06-2016

Посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї є документами, що підтверджують їх статус та право на отримання пільг згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  з питань соціального захисту багатодітних сімей». 

Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (далі - УПтаСЗН) протягом десяти днів  видає посвідчення одному з батьків за місцем його реєстрації  на підставі таких документів:

 заяви батька або матері про видачу посвідчень;

 копії свідоцтв про народження дітей;

 копії свідоцтва про  шлюб;

 копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

 довідки про склад сім’ї (форма №3);

 фотокарток (батьків та дітей від 6 років) розміром 30х40 міліметрів;

 довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою);

 довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли  вони навчаються за денною формою навчання).

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї і встановлюється з урахуванням перебування в сім’ї не менше трьох дітей у віці до 18 років. Також до складу багатодітної сім’ї включаються діти старше 18 років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї визначається до досягнення дитиною 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Наявність в багатодітній родини дітей старше 18 років, які навчаються за денною формою, є підставою для видачі чи продовження строку дії посвідчень батьків та видачі чи продовження строку дії посвідчень особам віком від 18 до 23 років. Строк дії посвідчень встановлюється окремо для кожної багатодітної родини. 

Для подовження строку дії посвідчень до УПтаСЗН подаються наступні документи:

• довідка про склад сім’ї;

• копії свідоцтв про народження дітей;

• довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли  вони навчаються за денною формою навчання).

Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з 6 років.

У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

Про втрату посвідчення батьки або діти з багатодітної сім’ї, які досягли 14 років, повідомляють УПтаСЗН.

У разі пошкодження, втрати посвідчення, заміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах та у зв'язку  зі змінами у складі сім'ї видається нове посвідчення після подання  всіх документів, передбачених законодавством для його видачі.

Пошкоджені та зіпсовані посвідчення, а також посвідчення із закінченим строком дії повертаються до УПтаСЗН.

У разі втрати посвідчення батьків багатодітної сім’ї  додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

 

Для отримання посвідчень необхідно мати при собі паспорт. Посвідчення видаються тільки батькам.

З питань отримання посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї необхідно звертатися до Управління праці та соціального захисту населення (вул. Новікова, 15-Б, кімн.14) в робочі дні з 8.00 до 17.00, перерва  з 12.00 до 13.00. Телефон для довідок 70-26-19.