Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Сєвєродонецьк

03-05-2018

Організатор конкурсу –  виконавчий комітет Сєвєродонецькоїміської ради Луганськоїобласті, код ЄДРПОУ 26204220 (місце знаходження організатора конкурсу: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, буд. 32).

Особа, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:Красюк Р.О. начальник відділу розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, секретар конкурсної комісії, телефон (06452) 3 21 17.

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися доУправління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради за адресою: Україна, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 115,  відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради.

Конкурсна документація (додатки до рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради №  292  від 03.05. 2018 року) надається особисто учаснику, після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

Критерій

Бали

1

2

Ціна послуги визначається відпо-відно до  переліку складових послуги з управління багатоквартирним бу-динком та з урахуванням винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу

 

 

 

 

Максимальна кількість балів – 50 балів.

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків), окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який                             запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку розра-ховуються за формулою:

Бал (n учасника) = Ц мін / Ц (n учасника) * 50

1

2

 

Де: Бал (n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник,

Ц мін. –  найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропонованих учасниками, грн.;

Ц (n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником

50 – максимальна можлива кількість балів щодо певного будинку

(Бал 1+Бал 2+…….Бал n)/n = Ср. Бал учасника по групі будинків.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимальна кількість балів – 15 балів

Оцінюється наявність власної технічно-матеріальної бази, або частково або повністю орендованої

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимальна кількість балів – 15 балів.

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників

 

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється наявність бухгалтерських та інших до-кументів, що підтверджують спроможність нада-вати послуги з управління у повному обсязі не мен-ше одного місяця.

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням асортименту, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу та досвіду засновників).

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з додатком 3 до Конкурсної документації.

Не може бути подано більш однієї пропозиції на один об’єкта конкурсу (групи будинків) від учасників конкурсу, де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа.

У разі, якщо на один об’єкта конкурсу (групи будинків) подано більш однієї пропозиції від учасників де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа, розглядається пропозиція, яка була надана першою.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції  для їх оцінювання:

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2, та інше);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- засвідчена учасником конкурсу копія витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління багатоквартирними будинками;

- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, згідно з  додатком 4 до Конкурсної документації;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

- оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал, згідно з додатком 5 до Конкурсної документації;

- конкурсна пропозиція, надається відповідно до додатку 6 до Конкурсної документації;

- розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 7 до Конкурсної документації(при розрахунку необхідно враховувати додаток 1);

- з метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки заробітної плати технічного персоналу, що бере участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електро-монтерів, тощо, з врахуванням рівня мінімальної заробітної плати), розшифровки вартості матеріальних витрат на одного робітника, плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватись на діючих тарифах на електроенергію) та документальне підтвердження вартості інших витрат.

Під час розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням, проведенням поточного ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоповерховому будинку, витрат на оплату комунальних послуг, учасник конкурсу  може користуватися формулами, які передбачено у Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», враховувати вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених  наказом Держитлокомунгоспу України від 17 травня 2005 року №76.

- пропозицію щодо цін на послугу з управління багатоквартирним будинком по кожному будинку в лоті окремо в електронному вигляді (на час розкриття конвертів) у вигляді бази Excel;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

Учасник конкурсу повинен мати технічні та фінансові можливості щодо забезпечення:

  • функціонування свого інтернет-сайту з  онлайн сервісом для споживачів «Особовий кабінет», який дає можливість споживачу отримати наступну інформацію: стан оплати, баланс особового рахунку; перелік послуг, що надаються з вказанням вартості кожної складової послуги; інформацію про результати окремого щомісячного обліку доходів та витрат на послуги, пов'язаних з обслуговуванням кожного будинку та  його прибудинкової території, які виконуються власними силами та підрядним способом з кожної складової тарифу окремо; можливість зворотного зв’язку; у разі виникнення аварійних ситуацій контактні телефони диспетчерів (у тому числі цілодобова співпраця із службою 051) та інше;
  • іміджевого супроводження при наданні послуг з управління будинками (логотип, брендірований спецодяг та інше);
  • майбутньої організації комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання, у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх надали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії (у разі відсутності, до прийомної Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради) особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Україна, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 115, управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради .

Кінцевий строк подачі документів:  до 05.06.2018  до 16.00.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради,  Луганська область,  місто Сєвєродонецьк,  вул. Гагаріна, буд. 115,  кабінет 14 (поверх 3).

Дата: 06.06.2018.

Час: 10:00.

УЖКГ міської радиПравила використання матеріалів сайту