Кому, коли, чому. Фінансова звітність ОСББ

26-07-2016

Всі юридичні особи зобов'язані складати і надавати фінансову звітність визначеному законодавством колу користувачів фінансової звітності (ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р № 996-XIV, далі - Закон про бухоблік). Таке коло користувачів, надання звітності з яким є обов'язковим, визначено п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р № 419 (далі - Порядок № 419). Йдеться про користувачів, таких як:

• органи, до сфери управління яких належать підприємства;
• трудові колективи на їх вимогу;
• власники (засновники) відповідно до установчих документів;
• інші органи і користувачі відповідно до норм законодавства, зокрема, органи державної статистики.

Певні вимоги щодо обов'язкового надання звітності містить і Закон про ОСББ. Так, зокрема, ОСББ на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Цей обов'язок чітко передбачена ч. 2 ст. 14 Закону про ОСББ.

Крім того, ОСББ може в певному сенсі добровільно надавати свою звітність стороннім особам, наприклад, банкам при оформленні кредитів і т.п. Отже, як часто потрібно складати фінансову звітність?

Слід враховувати - перший звітний період для новоствореного підприємства може становити менше 12 місяців, але не більше 15 місяців. Тобто підприємства, зареєстровані починаючи з 1 жовтня 2015 року, можуть за 2015 рік не звітувати, а вибрати звітним періодом період з 1 жовтня 2015 року по 31 грудня 2016 року включно.

При цьому не варто забувати, що ОСББ є неприбутковими організаціями відповідно до п. 133.4 ПКУ за умови дотримання встановлених ним вимог. Це істотно впливає на перелік користувачів, яким потрібно подати фінзвітність.

Кому, коли і в якому обсязі слід подавати фінансову звітність ОСББ, узагальнимо в таблиці, додавши обгрунтування і наші коментарі.

                                                                                                                                 Таблиця
Адресати, терміни, обсяг і підстави для надання фінансової звітності ОСББ

№ з/п

Одержувач
фінансової звітності

Термін подачі

Обсяг фінансової звітності

Обгрунтування і коментарі

1

Органи статистики

Чи не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, в складі якого форма № 1-мс «Баланс» і форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» *

Обов'язок надання визначена п. 2 Порядку № 419, термін - п. 5 цього ж Порядку. У 2016 році 28 лютого - неділя, вихідний день. Відповідно до п. 10 Порядку № 419, у разі коли граничний термін подання фінзвітності припадає на неробочий день, гранична дата подання переноситься на перший після вихідного робочий день. Таким чином, звітність можна буде подати також у понеділок, 29 лютого

2

 УКРІНФОРМ

Протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, в складі якого форма № 1-мс «Баланс» і форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» *

Обов'язок подання річної фінансової звітності органам УКРІНФОРМ встановлена ​​п. 18 Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міндоходов від 27.01.2014 р № 85. Строки надання фінансової звітності такі ж, як і для подання Податкового звіту, - 60 календарних днів після закінчення звітного року. У 2016 році граничний термін - 29 лютого, понеділок. Це більш безпечний варіант.
Однак деякі фахівці дотримуються позиції, що неприбуткові організації фінансову звітність органам УКРІНФОРМ подавати не зобов'язані. Ця думка грунтується на нормах чинної з 13 серпня 2015 року редакції п. 46.2 ПКУ, в якій обов'язком неприбуткових організацій є тільки подання Податкового звіту (до речі, теж не безперечне для більшості «неприбутківців», але це не є темою даної статті) і сукупного аналізу абз.абз. 1-2 п. 46.2 та п. 133.1 ПКУ

3

Державний реєстратор

До 1 червня року, наступного за звітним

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, в складі якого форма № 1-мс «Баланс» і форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» *

Обов'язок і терміни встановлені п. 3 ст. 14 Закону про бухоблік. Звітність подається в тому ж обсязі, в якому вона надавалася органам статистики. Причому слід надати примірник оригіналу звітності (не копії з відміткою органів статистки). Звіт можна надіслати рекомендованим листом

4

Власники ОСББ

Відповідно до Статуту, на вимогу власника

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, в складі якого форма № 1-мс «Баланс» і форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» *

Фінансову звітність слід подавати власникам (засновникам) підприємства відповідно до установчих документів (п. 2 Порядку № 419). Такими особами в разі ОСББ є співвласники. Крім того, як зазначалося раніше, ОСББ на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти (ч. 2 ст. 14 Закону про ОСББ). Терміни оприлюднення звітності доцільно вказати в Статуті ОСББ

5

Асоціації
ОСББ

За вимогою

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, в складі якого форма № 1-мс «Баланс» і форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» *

У порядку, передбаченому Статутом (іншим відповідним документом) Асоціації ОСББ. Відповідно до п. 2 Порядку № 419, фінансову звітність слід подавати органам, до сфери управління яких належить підприємство. Для ОСББ таким органом може (!) Бути визначена тільки Асоціація ОСББ, в залежності від положень статутних документів Асоціації і умов членства ОСББ в ній.
Нагадаємо: згідно зі ст. 1 Закону про ОСББ, Асоціація ОСББ - це юридична особа, створена для представлення спільних інтересів ОСББ. Визначення Асоціації наведено також в ст.ст. 120 і 127 Господарського кодексу

6

Трудовий колектив ОСББ

На вимогу трудового колективу

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, в складі якого форма № 1-мс «Баланс» і форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» *

Обов'язок надати трудовому колективу фінансову звітність на його вимогу встановлена п. 2 Положення № 419. Відповідно до ст. 252-1 КЗпП, трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством

7

інші особи

За вимогою

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, в складі якого форма № 1-мс «Баланс» і форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» *

За самостійним рішенням ОСББ і в випадках, коли цього вимагає законодавство

 

  • Для неприбуткових організацій встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (п. 2 ст. 11 Закону про бухоблік). Згідно ст. 55 Господарського кодексу, до суб'єктів мікропідприємництва відносяться юридичні особи, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ. Практика показує, що переважна більшість ОСББ відповідає саме таким критеріям. Однак дані критерії слід розглядати в сукупності. Якщо, наприклад, середня чисельність працівників перевищує 10 (але не більше 50) осіб або дохід несподівано перевищить еквівалент 2 млн євро (але не більше 10 млн євро), ОСББ потрапить в категорію малих підприємств і зобов'язана буде не тільки складати і подавати «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва »(форма № 1-м« Баланс »і форма № 2-м« Звіт про фінансові результати »), але і вести бухгалтерський облік більш деталізовано. Таким чином, склад фінансової звітності ОСББ залежить від «розміру» суб'єкта господарювання. Обидва «комплекту» форми звітності наведені в додатках до П (С) БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» (додатки 2 і 1 відповідно). Середня чисельність працівників визначається відповідно до р. 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р № 286. Середньорічний курс НБУ визначається як сума середньозважених курсів НБУ за кожен місяць року, розділена на 12 (лист НБУ від 22.03.2004 р № 13-410 / 1390). У 2015 році середньорічний курс НБУ склав 24,2287 грн / євро.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

            За ненадання (порушення термінів надання) фінзвітності держорганам передбачено адміністративну відповідальність для посадових осіб підприємства. Оштрафованих може бути двоє (керівник і головний бухгалтер) або один - в разі, коли відповідно до Статуту або іншими внутрішніми документами підприємства обов'язки з ведення бухгалтерського обліку поклав на себе керівник підприємства.
Відповідальність за ненадання (несвоєчасне надання) або за внесення до фінансової звітності неправдивих даних передбачена ст. 164-2 КУпАП. За дане правопорушення передбачені санкції у вигляді штрафу від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн).
Якщо правопорушення вчинено особою повторно протягом року з моменту накладення санкцій, штрафні санкції становитимуть від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн).
Однак коло державних органів, які мають право накладати певні санкції (складати протоколи про адміністративні порушення, визначених ст. 164-2 КУпАП), є чітко визначеним. Керуючись нормами ст.ст. 234-1, 234-2, 244-3 КУпАП, органом, який має право накладати санкції, передбачені ст. 164-2 В частині своєчасного надання фінансової звітності і внесення в неї об'єктивної (правдивої) інформації, визначені виключно органи державного контролю (Держфінінспекція). Таким чином, ні органи статистики, ні органи УКРІНФОРМ, ні державний реєстратор не мають права «оштрафувати» за ненадання (несвоєчасне надання) фінансової звітності або внесення до фінансової звітності неправдивих даних.

 

 ХТО  ПІДПИСУЄ?

  Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції власників або уповноваженого ними особи (керівника підприємства) відповідно до законодавства та установчих документів (п. 2 ст. 8 Закону про бухоблік). У свою чергу, п. 4 ст. 8 Закону про бухоблік визначено, що підприємство має право самостійно визначити форму організації бухгалтерського обліку серед запропонованих. Це можуть бути:

1. Введення в штат підприємства бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

В даному випадку фінансову звітність підписують голова правління і головний бухгалтер (бухгалтер).

2. Залучення на договірній основі фахівця, зареєстрованого як приватний підприємець або самозайнята особа. В даному випадку звітність підписують керівник та залучений фахівець (якщо інше не встановлено договором між підприємством і залученими фахівцем).
3. Залучення на договірній основі спеціалізованих організацій, наприклад, аудиторських фірм.

Ситуація з підписами аналогічна до п. 2.

4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку керівником підприємства. При цьому, зауважте, двічі підписувати фінзвітність (за керівника і бухгалтера) не потрібно. Незважаючи на загальне правило, підписання фінзвітності керівником і бухгалтером (ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік) в даному випадку цілком правомірно. Адже дана форма організації бухобліку на підприємстві прямо передбачена Законом про бухоблік.

Порядок функціонування бухгалтерії ОСББ доцільно закріпити в Наказі про облікову політику підприємства (див. Лист Мінфіну від 14.06.2007 р № 31-34000-30-10 / 12241).
Нагадаємо: від кількості підписантів залежить кількість осіб, до яких можуть бути застосовані штрафні санкції в разі вчинення ними адміністративних порушень, пов'язаних з термінами подання звітності та / або сплати податків (інших платежів).

Використані матеріалали ОСМД INFORM.

Р.О. Красюк, координатор Сектору розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізуПравила використання матеріалів сайту