Працевлаштування інвалідів

14-06-2016

Згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” підприємству необхідно працевлаштувати 7 осіб. Чи можна працевлаштувати інваліда на 0,5 ставки? Чи можуть бути працівниками інваліди-пенсіонери?

Відповідно до статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21 березня 1991 р. №875-ХІІ (зі змінами) для підприємств (об’єднань), установ і організацій  незалежно від форми власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від середньо облікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.

Згідно з пунктом 2 Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. №1767, підприємства, на яких працює 8 і більше осіб, реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку не пізніше 1 лютого подають до зазначених відділень звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою, що затверджується наказом Мінпраці за поданням Фонду і погоджується і Держкомстатом.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження форми №10-ПІ поштова-річна “Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення” від 29 грудня 2004 р. №338 визначено таке:

  • при розрахунку середньо облікової кількості штатних працівників облікового складу за рік не враховуються працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники);
  • працівники, котрі виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, включаються до облікового складу того підприємства, яке провадило з ними розрахунки за виконані роботи, якщо вони не включені до облікової кількості інших підприємств;
  • працівник, який отримує на одному підприємстві  півтори ставки (оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи) або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників ураховується як одна фізична особа.

З огляду на викладене слід зазначити, що інвалід, який працює неповний робочий день або отримує неповну ставку, враховується під час обчислення нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, якщо він працює за основним місцем роботи.

Чинним законодавством не встановлено обмежень трудової діяльності інвалідів пенсійного віку, а тому вони теж можуть бути враховані під час обчислення зазначеного нормативу.

В.Є. Блохіна, провідний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення