Навчання інвалідів

14-06-2016

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” гарантує людям, які мають функціональні обмеження, рівні з іншими громадянами права для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства відповідно до їх індивідуальних здібностей та інтересів. Серед них є й право інвалідів на навчання для одержання певного освітньо-професійного статусу.

Відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21 березня 1991 р. №875-ХІІ (зі змінами) в разі складання з позитивним результатом вступних іспитів (вступних випробувань) до вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди І і ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; до професійно-технічних навчальних закладів – діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, в яких:

  • обидва батьки є інвалідами;
  • один з батьків – інвалід, а інший помер;
  • одинока матір з числа інвалідів;
  • батько – інвалід, який виховує дитину без матері.

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі.

Згідно з Порядком використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №70, інваліди (законні представники інвалідів) можуть звернутися для фінансування витрат на навчання до обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем реєстрації проживання.

Учбові закладі Міністерства праці та соціальної політики України, в яких можуть навчатися інваліди  за направленням органів праці та соціального захисту населення, такі:

1. Всеукраїнський центр професійної реабілітації України.

2. Житомирський технічний ліцей-інтернат.

3. Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка.

4. Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум.

5. Чернігівський інститут права, соціальних технологій і праці.

В.Є. Блохіна, провідний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення